BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Gorffennaf 2006, 14:33 GMT 15:33 UK
BBC Cymru: 'Y flwyddyn orau eto'
Menna Richards
Canmolodd Menna Richards 'talent ag egni' BBC Cymru

Mae BBC Cymru yn honni ei bod wedi cael 'y flwyddyn orau eto' er gwaetha rhaglen sylweddol o doriadau swyddi a phwysau ar gynhyrchwyr rhaglenni i wneud arbedion.

Yn ei harolwg blynyddol 2005-2006, mae wedi croesawu llwyddiant y rhaglen deledu Doctor Who ond mae hefyd rhai gofidiau.

Does dim cyfeiriad at gyflogau rheolwyr Cymru - dim ond cyflogau bwrdd rheoli'r BBC sy'n cael eu cyhoeddi.

Mae'r arolwg yn crynhoi asesiad Cyngor Darlledu Cymru o berfformiad BBC Cymru yn ystod y flwyddyn.

Fe ddywedodd Menna Richards, rheolwr BBC Cymru, y "gall BBC Cymru hawlio bod yn ei sefyllfa gryfa erioed".

"Yr hyn y mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos yw bod cyfuniad o egni a thalent, ac yn benodol parodrwydd i edrych tuag allan, yn gallu achub ar y cyfle i arddangos i weddill y Deyrnas Unedig y gallu creadigol sy'n ffynnu yma," meddai.

Gofidiau

Ar l cyhoeddiad am gyflogau'r uwch swyddogion y BBC yn Llundain, fe gadarnhaodd BBC Cymru mai dim ond cyflogau'r bwrdd rheoli sy'n cael eu cyhoeddi ac nad yw cyflog Menna Richards wedi'i wneud yn gyhoeddus yn y gorffennol chwaith.

Mae arolwg BBC Cymru'n cyhoeddi bod gwariant ar gyfresi ar gyfer y rhwydwaith wedi treblu i dros 50 miliwn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ond mae'r cyngor darlledu yn nodi rhai gofidiau, gan gynnwys awydd i eld gwell portread o'r Gymru gyfoes ar raglenni sy'n cael eu cynhyrchu ar gyfer cynulleidfaoedd y tu hwnt i Glawdd Offa.

Fe fu beirniadaeth yn y gorffennol bod rhaglenni fel Doctor Who a Life on Mars yn cael ei gwneud yng Nghymru ond yn adlewyrchu ychydig iawn o fywyd yng Nghymru.

Cynnydd ar-lein

Mae'r cyngor hefyd yn poeni ynghylch nifer y gwrandawyr radio yng Nghymru nad sy'n medru derbyn Radio Cymru na Radio Wales ar DAB - y gwasanaeth digidol.

Billie Piper a David Tennant, actorion o'r gyfres Doctor Who
Mae'r gyfres Doctor Who wedi bod yn llwyddiant ysgubol i BBC Cymru

Gyda 70% o Gymry Cymraeg yn methu erbyn DAB mae'r Llywodraethwr Cenedlaethol, Merfyn Jones, yn nodi'r gofid ynglŷn 'r effaith y mae hyn yn ei gael ar allu gwasanaeth radio'r BBC i gyrraedd rhannu sylweddol o'r gynulleidfa.

Ond fe groesawodd y cyngor y cynnydd yng ngwasanaethau ar-lein BBC Cymru yn y Gymraeg a'r Saesneg gydag uchafswm o fwy na 800,000 o ddefnyddwyr unigol bob wythnos ar gyfartaledd.

Llynedd aeth staff BBC Cymru ar streic oherwydd y bygythiad i swyddi oedd yn rhan o gynllun i weithredu toriadau o 15% dros adrannau'r BBC i gyd.

Yng Ngorffennaf 2005 fe ddywedodd Ms Richards fod bwriad i gwtogi 200 swyddi yn rhan o gynlluniau cynilion o 13.5% dros dair blynedd, cyfanswm o 9.6m.

Fe fynnodd Paul McLoughlin o undeb y newyddiadurwyr, yr NUJ, bod y flwyddyn ddiwetha wedi bod yn un anodd i staff y BBC yng Nghymru, a'i fod yn synnu bod BBC Cymru wedi "anwybyddu" hynny.

"Mae'r toriadau sydd eisoes wedi eu cyhoeddi, a'r rhai sydd yn destun trafodaeth o hyd, wedi cael effaith niweidiol ar allu'r BBC i gyflenwi'r rhaglenni a chynnyrch gorau posib o Gymru," meddai.

"Mae'n briodol fod BBC Cymru yn falch o'r rhaglenni y mae wedi eu cynhyrchu ond mae'r honiad fod hon wedi bod y 'flwyddyn ora erioed' yn cuddio'r problemau mawr y mae'r toriadau staff a chyllidebau wedi eu creu."
HEFYD
Digidol: Ymgyrch yn dechrau
05 Mai 06 |  Newyddion
Pum gwobr yn donic i'r doctor
23 Ebr 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^