BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 8 Gorffennaf 2006, 12:03 GMT 13:03 UK
Protest yn erbyn cynllun ysbyty
Protest Ysbyty Bronglais, Aberystwyth
Roedd tua 1,000 yn y brotest

Roedd tua 1,000 o bobl mewn rali yn Aberystwyth ddydd Sadwrn i brotestio yn erbyn newidiadau posib i rai o wasanaethau ysbyty'r dre.

Ofni mae ymgyrchwyr y gallai Ysbyty Bronglais gael ei israddio os gwireddir argymhellion Bwrdd Iechyd Lleol Ceredigion.

Mae un ymgynghorydd, sydd wedi ymddeol, yn honni y byddai'n rhaid i gleifion deithio'n bellach, ac mewn rhai achosion fe fyddai "peryg" i fywydau.

Dywedodd y bwrdd mai "cryfhau cysylltiadau" yw'r nod, nid israddio gwasanaethau.

Mae'r bwrdd wedi cyflwyno dau ddewis ar gyfer dyfodol gwasanaethau brys ac arbenigol yng nghanolbarth a gorllewin Cymru mewn dogfen ymgynghorol.

Os nad ydi'r naill ddewis neu'r llall yn cael eu gweithredu, fe fyddai Bronglais yn cael ei droi'n "ysbyty ardal gysylltiedig".

'Peryg difrifol'

Dywedodd cynghorydd Ceredigion, Ceredig Davies, fod pwyllgor ymgyrchu Arbed Bronglais Emergency Rescue (Aber) wedi ei sefydlu bum wythnos yn ôl i wrthsefyll cynigion y bwrdd.

Rydym yn teimlo nad ydyn nhw'n darparu gwasanaeth meddygol cwbl gynhwysfawr i ni yn yr ardal hon
Peter Gardner, ymgynghorydd wedi ymddeol

Eglurodd fod pobl o Feirionnydd i Lanidloes yn defnyddio gwasanaethau Ysbyty Bronglais.

Dywedodd Peter Gardner, oedd yn obstetregydd ymgynghorol ym Mronglais am 12 mlynedd, fod 'na bryder na fyddai obstetregydd i drin merched beichiog na phaediatregydd i drin plant gyda'r hwyr.

"Fe fyddai gofyn i'r cleifion hyn orfod cael eu trosglwyddo i ysbyty arall," meddai.

"Gallai hynny eu rhoi mewn perygl difrifol mewn achosion lle mae gwaedu, neu broblemau anadlu difrifol.

"Hefyd mae 'na awgrym y byddai ystafelloedd llawdriniaeth yn cau am 10 o'r gloch gyda'r nos.

"Ar ôl yr amser hynny, byddai cleifion sydd angen triniaeth yn cael eu hasesu ac yna eu gyrru i ysbytai'r de, unwaith eto'r teimlad yw y bydden nhw'n cael eu rhoi mewn peryg."

"Cryfhau cysylltiadau"

Ychwanegodd: "Rydym yn teimlo nad ydyn nhw'n darparu gwasanaeth meddygol cwbl gynhwysfawr i ni yn yr ardal hon, er colled i'r bobl sy'n byw yma."

Dywedodd llefarydd ar ran bwrdd iechyd lleol Ceredigion: "Tydi cael ysbyty ardal gysylltiedig ddim yn golygu israddio Bronglais. Dyw'r gair 'israddio' ddim yn ymddangos yn y ddogfen."

Ysbyty Bronglais, Aberystwyth
Mae ofnau y gallai rhai gwasanaethau symud o Ysbyty Bronglais

Ychwanegodd mai "cryfhau cysylltiadau" rhwng ysbytai yw nod y cynigion er mwyn "helpu ein gwasanaethau lleol oroesi a datblygu yn y dyfodol".

Dechreuodd cyfnod o dri mis o ymgynghori am y cynigion ar Ebrill 3, ac mae'r dyddiad cau ar gyfer casglu ymatebion y cyhoedd wedi cael ei ymestyn i Orffennaf 28.

Mae'r rali yn cychwyn am 1100 ddydd Sadwrn yn safle Gorsedd Castell Aberystwyth, ac fe fydd y protestwyr yn cerdded at fynedfa Penglais Ysbyty Bronglais.
HEFYD
Arian ar gyfer uned gardioleg
27 Mai 06 |  Newyddion
Iechyd: Cefnogaeth o'r Alban
08 Mai 06 |  Newyddion
Cynllun iechyd yn 'peryglu bywydau'
28 Ebr 06 |  Newyddion
Ysbytai: 'Ad-drefnu anferth'
28 Maw 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^