BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 7 Gorffennaf 2006, 05:49 GMT 06:49 UK
Bomio Llundain: Cymry'n cofio
Y bws gafodd ei ddifrodi gan fom yn Sgwr Tavistock
Y bws gafodd ei ddifrodi gan fom yn Sgwr Tavistock

Bu pobl Cymru yn cofio'r 52 gafodd eu lladd gan fomiau Llundain flwyddyn yn l.

Am hanner dydd roedd Aelodau'r Cynulliad yn cynnal dwy funud o dawelwch ac roedd Rhodri Morgan wedi ysgrifennu at Faer Llundain Ken Livingstone ar ran pobl Cymru.

Yn Wrecsam roedd dwy funud o dawelwch yng nghanol y dre.

Roedd seremonau am hanner dydd yng ngorsafoedd tanddaearol Kings Cross, Russell Square, Edgware Road, Aldgate ac yn Tavistock Square er cof am y rhai a laddwyd.

Yn Llundain roedd Robert Webb o Gaerdydd, brawd un o'r rhai a fu farw - Laura Webb - ymhlith perthnasau oedd yn dadorchuddio plac.

Roedd ei chwaer yn un o'r saith fu farw ar drn tanddaearol yng ngorsaf Edgware Road.

'Elwa'

Cafodd pedwar plac eu gosod i gofio'r meirw yn y pedwar man lle y ffrwydrodd hunanfomwyr ddyfeisiadau - Edgware Road, Aldgate, Russell Square a Tavistock Square.

Mae Mr Webb wedi dweud fod angen ymchwiliad cyhoeddus i'r hyn a ddigwyddodd ar Orffennaf 7 2005.

"O ystyried nifer yr adroddiadau sydd wedi cael eu cyhoeddi 'alla i ddim deall pam na allwn ni gael ymchwiliad cyhoeddus.

Laura Webb
Roedd Laura Webb ar ei ffordd i'r gwaith pan ffrwydrodd un o'r bomiau

"Dim ond elwa fel cymdeithas y gallwn ni o wneud hyn.

"Fel aelod o deulu a gollodd rywun, dwi angen gwybod beth ddigwyddodd ond dwi'n credu ein bod ni angen deall fel cymdeithas, sut i ddelio hyn ac atal hyn rhag digwydd yn y dyfodol."

Yn ei lythyr at Mr Livingstone dywedodd Mr Morgan y byddai pobl Cymru yn "meddwl am y rhai a gafodd eu hanafu ac a fydd yn diodde hyd byth oherwydd y bomio".

"Byddwn ni'n cofio ymateb rhagorol gwasanaethau brys Llundain a dewrder pobl gyffredin a helpodd eu cyd-deithwyr.

"A byddwn yn cofio gyda'r parch mwyaf ymateb pobl Llundain i'r achosion hyn o derfysg - sut yr aeth bywyd yn ei flaen yn ddewr yn syth wedi'r digwyddiadau erchyll hynny."

Yn Wrecsam bu seiren yn nodi cychwyn a diwedd dwy funud o dawelwch yn Sgwr y Frenhines am hanner dydd.
HEFYD
Chwilio am fomwyr Llundain
08 Gorff 05 |  Newyddion
Llundain: 37 wedi cael eu lladd
07 Gorff 05 |  Newyddion
'Yng nghanol yr hunlle'
08 Gorff 05 |  Newyddion
Ffrwydradau: Tynhau diogelwch
08 Gorff 05 |  Newyddion
Lluniau: Ffrwydradau Llundain
07 Gorff 05 |  photo galleries


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^