BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 6 Gorffennaf 2006, 12:02 GMT 13:02 UK
Llai o blant Cymru'n dlawd
plentyn
Heb hanfodion: Nifer o blant

Mae nifer y plant sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru wedi gostwng ond mae mwy na chwarter y teuluoedd yn dal ar incwm isel, yn l adroddiad.

Dywedodd Sefydliad Joseph Rowntree fod nifer y plant mewn cartrefi incwm isel wedi gostwng 20% ers 1999.

Ond dywedodd fod dwywaith yn fwy na'r cyfartaledd Prydeinig, 21% o deuluoedd ar fudd-daliadau, yn 64 o wardiau cynghorau Cymru.

Mae Llywodraeth Prydain wedi croesawu'r adroddiad a dweud y bydd yn ymdrechu fwyfwy i gyrraedd targedau i daclo tlodi.

Yng Nghymru gostyngodd nifer y plant o gartrefi incwm isel o 32% i 27% rhwng 1999 a 2005.

'Dioddefaint'

Ond dywedodd cyfarwyddwr y sefydliad fod tlodi plant yn golygu "dioddefaint annerbyniol".

Ymhlith yr awdurdodau lleol 'r ganran ucha o deuluoedd ar fudd-daliadau y mae'r Betws, Pen-y-bont ar Ogwr ar 52.2%; Trebiwt, Caerdydd ar 58.3% a Phendyrus, Rhondda Cynon Taf ar 55.4%.

Dywedodd y sefydliad nad oedd yr ystadegau'n cynnwys pawb oedd yn dlawd ond eu bod yn ddarlun gweddol dda o'r sefyllfa mewn gwahanol ardaloedd.

"I rai, mae tlodi yn golygu mynd heb yr hanfodion fel dillad cynnes a diet cytbwys," meddai'r Arglwydd Best, y cyfarwyddwr.

"I eraill, mae'n golygu methu fforddio bod yn rhan o weithgareddau y mae cyfeillion yn eu cymryd yn ganiataol.

"Os ydym yn penderfynu rhannu rhan fach o'n codiadau incwm 'r rhai 'r lleia o incwm, gallai tlodi plant ddod i ben."

Dywedodd awdur yr adroddiad, Donald Hirsch, fod angen "ymrwymiad" i ddod thlodi plant i ben.

'Cymuned'

"Mae plant sy'n cael eu codi mewn tlodi yn debyg iawn o fod yn oedolion tlawd.

"Ac mae'r effaith ar y tlawd yn effeithio ar y gymuned gyfan.

"Bydd buddsoddiad mawr i ddileu tlodi plant unwaith ac am byth o fudd i genedlaethau'r dyfodol."

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Waith a Phensiynau eu bod yn croesawu'r adroddiad am dynnu sylw at gynnydd arwyddocaol.

Ond dywedodd fod y llywodraeth yn derbyn fod angen gwneud mwy i gyrraedd y targedau.

Roedd arbenigwr annibynnol wedi ei apwyntio i roi cyngor ar hyrwyddo polisau, meddai.
HEFYD
Darlledu Neges Ewyllys Da 2006
18 Mai 06 |  Newyddion
21% o deuluoedd Cymru'n dlawd
09 Maw 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^