BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 4 Gorffennaf 2006, 11:13 GMT 12:13 UK
Enw ysgol: 'Cam yn l'
Arwydd Ysgol Gyfun Rhydfelen
Cafodd yr ysgol ei hagor yn 1962

Bydd cyfarfod cyhoeddus nos Fercher wedi i gynghorwyr bleidleisio o blaid newid enw Ysgol Gyfun Rhydfelen.

Yr wythnos ddiwetha protestiodd 150 o staff, disgyblion, rhieni a chefnogwyr y tu allan i bencadlys Cyngor Rhondda Cynon Taf o blaid cadw enw'r ysgol ger Pontypridd.

Ddydd Mawrth pleidleisiodd cynghorwyr o blaid newid yr enw i Ysgol Gyfun Gartholwg pan fydd yn symud i safle newydd ym Medi.

Mae'r ysgol am gynnal cyfarfod cyhoeddus nos Fercher i drafod ymateb i'r penderfyniad.

Unfrydol

Dywedodd arweinydd y cyngor fod y cabinet wedi ystyried barn rhieni, athrawon, disgyblion a thrigolion ond dywedodd prifathro Ysgol Gyfun Rhydfelen fod y penderfyniad yn golygu "torcalon".

Roedd aelodau'r cabinet wedi pleidleisio'n unfrydol o blaid newid enw "ar l cymryd i ystyriaeth yn llawn farn rhieni, athrawon, disgyblion a thrigolion Gartholwg a'r ardal," meddai'r arweinydd y Cynghorydd Russell Roberts.

Dywedodd fod angen i'r ysgol newydd 30m fod "yn rhan hanfodol o'r gymuned leol," a dim ond drwy gael enw fyddai'n adlewyrchu'r lleoliad y byddai modd gwneud hyn.

"Tra y cyflwynodd yr ysgol bresennol achos cryf dros gadw enw Rhydfelen, cafwyd dadl yr un mor gryf a mwy rhesymegol gan drigolion lleol a'u cynrychiolwyr etholedig ...," meddai.

'Torcalonnus'

Ond dywedodd prifathro Ysgol Rhydfelen, Peter Griffiths, fod y penderfyniad yn "dorcalonnus" ac yn achosi "teimladau anghrediniol".

"Dwi'n siwr y bydd gweddill Cymru wedi cael syndod ryfeddol.

"Mae'n dristwch achos roedden ni'n teimlo fod ganddon ni ddadl gref a'n bod ni'n parchu teimladau pobl leol trwy gadw enw campws Gartholwg ond cael yr enw o fewn y campws."

Cafodd yr ysgol ei hagor yn 1962 ger Pontypridd a hon oedd yr ail ysgol uwchradd Gymraeg yng Nghymru. Y gyntaf oedd Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, yn 1956.

Bydd adeilad newydd yn rhan o gampws cymunedol gwerth 42m ar safle Gartholwg ym Mhentre'r Eglwys ger Pontypridd.

Mae adeilad Ysgol Gyfun Rhydfelen wedi bod mewn cyflwr gwael a bydd ar yr un safle ag Ysgol Gynradd Gymraeg Gartholwg.

Rydym am weld os oes modd mynd 'r peth ymhellach ... gan wybod fod cefnogaeth gref drwy Gymru benbaladr
Peter Griffiths, Prifathro Ysgol Gyfun Rhydfelen

Ar y safle bydd canolfan addysg, meithrinfa, llyfrgell a chyfleusterau chwaraeon.

Dywedodd y cyngor iddo gychwyn proses ymgynghori yn ffurfiol a bod pobl o blaid newid yr enw.

Ond roedd yr ysgol wedi dweud nad oedd trafodaethau ffurfiol wedi bod.

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn neuadd yr ysgol nos Fercher i benderfynu a oes modd parhau 'r ymgyrch i gadw'r enw.

"Rydym am weld os oes modd mynd 'r peth ymhellach a mynd at y cynulliad os bydd rhaid, gan wybod fod cefnogaeth gref drwy Gymru benbaladr," meddai Mr Griffiths.
HEFYD
Rhydfelen: Protest newid enw
28 Meh 06 |  Newyddion
Rhydfelen: Pryder am golli'r enw
17 Mai 06 |  Newyddion
Codi dwy ysgol Gymraeg
02 Ebr 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^