BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 3 Gorffennaf 2006, 15:30 GMT 16:30 UK
Cyhoeddi Prifwyl 2007
Cynnal Eisteddfod Sir Fflint 2007
Bu seremoni gyhoeddi Eisteddfod 2007 ddydd Sadwrn

Cafodd seremoni gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007 ei chynnal ddydd Sadwrn.

Bu gorymdaith drwy dref Y Fflint cyn seremoni yng Nghylch yr Orsedd, Y Fflint, am 1500.

A bu cyngerdd yng Nghlwyd Theatr Cymru nos Sadwrn a Chymanfa Ganu yng Nghapel Bethesda Yr Wyddgrug nos Sul.

Roedd y seremoni lai na chwe mis ers cadarnhau y bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Sir y Fflint yn 2007.

Er gwaetha prinder amser llwyddodd trigolion bro Eisteddfod 2007 gynnal y seremoni a chyflwyno'r copi cyntaf o'r rhestr testunau.

"Gyda gwn ar ein hwynebau, yn wyneb haul llygaid goleuni, rydym yn llawenhau y bydd eisteddfod yn cael ei chynnal yn 2007 ac mai ar dir Cymru y cynhelir hi," meddai'r Archdderwydd Selwyn Iolen o'r Maen Llog ddydd Sadwrn.

Cyhoeddodd y byddai'r Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Yr Wyddgrug.

'Yn wych'

Daeth cadarnhad yn Ionawr y byddai'r Eisteddfod yn cael ei chynnal yn y gogledd-ddwyrain wedi llawer o drafod am safle'r Ŵyl.

Er gwaetha'r prinder amser, dywedodd un o is-gadeiryddion y pwyllgor gwaith, Gron Ellis, fod "pethau'n dod at ei gilydd yn dda iawn".

"Mae'r trefniadau yn mynd yn wych ac nid fy lle i ydi datgelu unrhyw ffigyrau ond mae'r arian, y gwobrau ac yn y blaen yn dod i mewn yn wych.

Cyhoeddi Eisteddfod Sir y Fflint 2007
Selwyn Iolen yn annerch yr Orsedd yn Sir y Fflint

"Mae'r fath beth ... meddwl fod 'na ormod o amser weithiau gyda rhai ardaloedd yn cael dwy neu dair blynedd i gasglu arian a phobl yn llaesu dwylo.

"Ond unwaith y cawson ni wybod mai yma y bydd y Brifwyl rydym wedi gweithredu a hynny yn gyflym ac mae'r cydweithio wedi bod yn rhagorol."

Dywedodd Selwyn Evans, cadeirydd y pwyllgor cyllid, fod y broses codi arian wedi bod yn rhyfeddol o dda.

"Cwta bum mis yr ydym wedi ei gael ac mae pethau wedi mynd yn arbennig o dda ac rydym wedi croesi traean o'r targed lleol.

'Yn arbennig o dda'

"Mae'r ymateb cychwynnol wedi bod yn arbennig o dda ac mae'r dangos brwdfrydedd lleol pobl Sir Fflint."

Bu'r Eisteddfod yn yr ardal ddiwethaf yn Yr Wyddgrug yn 1991, Eisteddfod Bro Delyn.

Yn ystod seremoni'r cyhoeddi ddydd Sadwrn y cafodd John Gwilym, y cyn-Archdderwydd, ei urddo'n Gofiadur yr Orsedd gan olynu Jms Nicholas a roddodd chwarter canrif o wasanaeth.
HEFYD
Prifwyl 2007 yn Yr Wyddgrug
18 Ion 06 |  Newyddion
Prifwyl 2007: Cychwyn ar godi arian
25 Tach 05 |  Newyddion
Prifwyl: Cytundeb mewn egwyddor
27 Medi 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^