BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 28 Mehefin 2006, 07:39 GMT 08:39 UK
Yr Orsedd yn anrhydeddu
Llun cyffrediniol o'r orsedd
Fe fydd 38 o bobl yn cael eu hanrhydeddu i'r Orsedd eleni

Mae rhestr Anrhydeddau'r Orsedd 2006 wedi ei chyhoeddi.

Ar y rhestr o 38 mae nifer o bobl o fro'r Eisteddfod, Abertawe a'r Cylch, ac enwau sy'n amlwg drwy Gymru gyfan.

Yn eu plith mae cyn-fachwr Cymru a Llanelli Robin McBryde, yr Aelod Seneddol Betty Williams a Phrif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd Richard Brunstrom.

Mae pawb wedi derbyn anrhydedd am waith mewn meysydd gwahanol.

Mae'n bwysig fod yr heddlu'n cymryd rhan yn y gymdeithas Gymraeg yng Nghymru ac mae Cymru yn wlad ddwyieithog
Richard Brunstrom, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru

Mae 17 yn derbyn y Wisg Werdd eleni, gan gynnwys Beti Wyn James o Gaerfyrddin, un sy'n cyfrannu at Dweud ei Ddweud yn achlysurol ar Post Cyntaf Radio Cymru.

"Mae'n anrhydedd annisgwyl ond yn anrhydedd fawr.

"Mae'r Eisteddfod yn cael ei chynnal eleni yn y fro y ces i fy ngeni ac fe fydd cael fy nerbyn i'r Orsedd yn yr ardal yn ychwanegu at y melystra. Mae'n fraint fawr i mi."

Bachwr a heddwas

Yn derbyn y Wisg Werdd hefyd y mae'r gantores o Donyrefail, Iris Williams, sy'n byw yn Efrog Newydd a'r cyn-fachwr rhyngwladol Robin McBryde a enillodd 37 o gapiau i Gymru.

"Mae hyn yn dipyn o syndod ond yn anrhydedd ac yn rhywbeth unigryw," meddai Mr McBryde.

"Ac mae'n rhywbeth arbennig iawn i Gymru ac i Gymro gael ei anrhydeddu gan ei wlad ei hun.

"Hefyd y ffaith fy mod yn dilyn rhai o gewri'r byd rygbi, Gerald Davies, Gareth Edwards, Ray Gravell ac Ieuan Evans sydd wedi cael eu hanrhydeddu. Dwi'n teimlo'n lwcus iawn."

Mae 21 yn derbyn y Wisg Wen eleni, gan gynnwys Trysorydd yr Eisteddfod Eric Davies, y ffotograffydd Marian Delyth, y cerddor a'r darlledwr Alwyn Humphreys, arweinydd Mudiad Ysgolion Meithrin Hywel Jones a'r arlunydd Mary Lloyd Jones.

Robin McBryde
Un fydd yn cael ei anrhydeddu fydd Robin McBryde

"Dwi'n llawn syndod ac mae hyn yn hollol annisgwyl ond rhaid dweud mai dyma'r anrhydedd fwya sy'n bosib," meddai'r arlunydd.

"Mae'n rhoi rhyw fath o gadarnhad i mi barhau gyda'r gwaith ac yn galondid mawr."

Hefyd yn cael eu hanrhydeddu fydd bardd Cenedlaethol Cynta Cymru, Gwyneth Lewis, y dramodydd Gareth Miles, yr hanesydd Prys Morgan, Aelod Seneddol Conwy Betty Williams a Richard Brunstrom, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru.

Mae Mr Brunstrom wedi chwyldroi agwedd Heddlu'r Gogledd tuag at y Gymraeg ac fe lwyddodd i ddysgu'r iaith a dod yn gwbwl rhugl ynddi mewn cyfnod byr iawn.

"Fel person sydd wedi symud i Gymru dwi'n falch iawn o dderbyn yr anrhydedd hon," meddai Mr Brunstrom.

"Dwi'n falch o gefnogi gwaith yr Eisteddfod dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae'n bwysig bod yr heddlu'n cymryd rhan yn y gymdeithas Gymraeg yng Nghymru ac mae Cymru yn wlad ddwyieithog."

Safle hen waith dur Felindre yw Maes yr Eisteddfod eleni a bydd y Brifwyl yn cychwyn Awst 5.
HEFYD
I'w derbyn i'r Orsedd 2006
28 Meh 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^