BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 27 Mehefin 2006, 07:09 GMT 08:09 UK
Glyndwr: Colli brwydr
Safle'r frwydr ar lethrau Brynglas
Bu brwydr ar lethrau Bryn Glas ym Mehefin 1402

Mae grŵp a ffurfiwyd i brynu darn o dir lle bu Owain Glyndŵr yn ymladd un o frwydrau ffyrnicaf hanes Cymru wedi cyfaddef iddo golli'r frwydr.

Yn ardal Trefyclo ym Mhowys bu brwydr 600 mlynedd yn l lle enillodd Owain Glyndŵr y fuddugoliaeth fwyaf yn ei hanes.

Ond mae maes y gad, rhan o stad 1.4m Pilleth ar lethrau Bryn Glas, yn cael ei werthu gyda'r tendrau i fod i law erbyn hanner dydd ddydd Mawrth.

Mae Grŵp Achub Bryn Glas wedi cysylltu nifer o enwogion yn gofyn am help ond heb unrhyw ymateb.

Mewn llecyn tawel y mae Eglwys Pilalau neu Billeth ar lethrau Bryn Glas heb awgrym o'r tywallt gwaed fu yno.

Mae maes y gad yn rhan o 168 erw sy'n werth 445,000.

Pwerus

Wynebodd byddin fach Glyndŵr 2,000 o filwyr Edmund Mortimer, un o uchelwyr mwya pwerus Lloegr ym Mehefin 1402.

Ymosododd y Saeson i fyny'r llethr ond ar l brwydr ffyrnig llwyddodd y fyddin fach i ladd 800.

Adrien Jones, llywydd Gymdeithas Owain Glyndŵr
Roedd Adrien Jones am frwydro i brynu'r safle

Daeth hanes y frwydr yn enwog a soniodd Shakespeare amdani yn un o'i ddramu bron dwy ganrif yn ddiweddarach.

Credir fod coed gafodd eu plannu yno yn nodi beddau'r cannoedd fu farw.

Ym Mai cyfarfu'r Fforwm Hanesyddol Cymreig, sy'n cynnwys grwpiau fel Ffrindiau Pilleth a Chymdeithas Owain Glyndŵr, a sefydlu Grŵp Achub Bryn Glas.

Dywedodd llywydd Cymdeithas Owain Glyndŵr, Adrien Jones, y dylai'r safle gael ei gydnabod yn fan hanesyddol fel meysydd Bosworth, Hastings a Bannockburn.

"Mae'r meysydd eraill i gyd wedi eu nodi - ond does dim byd ym Mhilleth i nodi'r hyn ddigwyddodd yno."

Dywedodd Albert Ward, cadeirydd y grŵp, iddo gysylltu nifer o bobl enwog.

'Cymorth'

"Gofyn wnaethon ni am gymorth ond does 'na neb wedi ymateb.

"Heb gymwynaswyr allwn ni ddim mynd ymlaen 'r cynlluniau i brynu maes y gad."

Syr Robert Green Price sy'n gwerthu'r stad 600-erw fu'n eiddo i'w deulu ers canrifoedd.

Mae cyfarwyddwr y cwmni sy'n gwerthu'r stad, Francis Chester-Master, wedi dweud na fydd y rhan sy'n cynnwys maes y gad, yn l pob tebyg, yn cael ei gwerthu ar wahn er mwyn gostwng y pris.
HEFYD
Angen adfer 'eglwys Glyndwr'
08 Awst 04 |  Newyddion
Dadorchuddio 'cleddyf Glyndwr'
06 Mai 04 |  Newyddion
Cyhoeddi dathliadau Glyndwr
04 Ion 04 |  Newyddion
Darganfod rhan o gastell Glyndwr
29 Ebr 03 |  Newyddion
Cyhoeddi stamp brwydr Glyndwr
15 Meh 04 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^