BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Mehefin 2006, 18:38 GMT 19:38 UK
Eisteddfod: Pris fisa'n 'rhwystr'
Llangollen
Mae costau'r fisas yn cadw rhai cystadleuwyr draw, medd trefnwyr
Mae perfformwyr o dramor wedi penderfynu peidio dod i Eisteddfod Gydwladol Llangollen eleni, gan ddweud nad ydyn nhw'n gallu fforddio talu am fisas.

Dywed grwpiau o'r Wcrin, Twrci ac Indonesia fod pris y fisa berthnasol wedi dyblu i 86, a bod hynny'n rhy ddrud.

Pryder trefnwyr yw y bydd mwy o berfformwyr yn cadw draw oherwydd costau ychwanegol ac maen nhw wedi apelio ar lywodraeth Prydain am help.

Mae'r Eisteddfod, sydd ymlaen 4-9 Gorffennaf, yn dathlu 60 mlynedd eleni ac fe fydd Bryn Terfel a Katherine Jenkins yn perfformio.

Tan y llynedd dim ond 35 yr un oedd yn rhaid i gystadleuwyr dalu am fath arbennig o fisa er mwyn teithio i'r Eisteddfod.

Ond ers yr haf diwetha mae'r rheolau wedi newid ac mae'r gost wedi codi i 86.

Perfformwyr yn Eisteddfod Llangollen
Mae 500,000 o dramorwyr wedi cystadlu yn Llangollen mewn 60 mlynedd

Mae grwp 40 aelod o Dwrci wedi penderfynu peidio dod i'r Eisteddfod ar l deall y byddai'n costio tua 4,000 iddyn nhw deithio i Langollen am bum niwrnod.

Hefyd mae dau grŵp o'r Wcrin am gadw draw ac mae un ohonyn nhw am fynd i ŵyl ddiwylliannol yn Sbaen yn hytrach na Chymru. 50 yw cyflog mis ar gyfartaledd yn yr Wcrin.

Dywed trefnwyr yr Eisteddfod fod llawer o berfformwyr am gystadlu er gwaetha'r cost ychwanegol, ond bod y sefyllfa'n mynd yn groes i ysbryd y digwyddiad.

Mae prif weithredwr yr Eisteddfod Gwyn L Williams wedi gofyn i ddirprwy bennaeth UK Visas i ymyrryd gynted phosib a thrin y cystadleuwyr fel achosion eithriadol.

Hefyd mae llywydd yr ŵl Terry Waite wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Tony Blair ac mae'r AS lleol Martyn Jones wedi gofyn am gyfarfod brys gyda'r Swyddfa Dramor.

'Angenrheidiol'

Cadarnhaodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor fod cost y fisa wedi codi yng Ngorffennaf 2005 o 36 i 85.

Dywedodd fod costau gweinyddu'r fisas yn angenrheidiol am nad ydi UK Visas yn derbyn arian cyhoeddus, ac am fod angen cynnal safonau perfformiad y gwasanaeth.

Ychwanegodd nad oedd y gost wedi codi cyn y llynedd am bron i 10 mlynedd, a bod llysgenadaethau yn Bucharest a Sofia wedi derbyn cais i beidio chodi tl am eleni oherwydd cytundeb blaenorol gyda Romania a Bwlgaria.

Dawnswyr Dolce Delchev
Protestiodd dawnswyr o Macedonia y llynedd oherwydd ffrae'n ymwneud fisas

Y llynedd, fe wnaeth dawnswyr o Macedonia oedd i fod i gystadlu gynnal protest tu allan i Lysgenhadaeth Prydain oherwydd ffrae am fisas.

Roedd y grŵp yn flin oherwydd bod swyddogion Prydain yn y llysgenhadaeth yn Skopje, prifddinas Macedonia, wedi gofyn wrthyn nhw berfformio i brofi eu bod yn ddawnswyr go iawn.

Mae'r Eisteddfod yn denu miloedd o bobl o bob rhan o'r byd bob blwyddyn.

Dywed trefnwyr fod mwy na 500,000 o bobl wedi cystadlu yna mewn 60 mlynedd, a bod tua tri miliwn o bobl wedi dod i wylio'r cystadlu a'r cyngherddau.

Bryn Terfel sy'n agor gŵyl eleni ac fe fydd Katherine Jenkins hefyd yn canu yn Llangollen eleni.
HEFYD
Pafiliwn: Lansio cynllun 'arloesol'
20 Ebr 06 |  Newyddion
Bryn Terfel i ganu yn Llangollen
16 Chwef 06 |  Newyddion
Beirdd a Bollywood yn Llangollen
07 Gorff 05 |  Newyddion
Dawnswyr yn protestio dros fisas
06 Gorff 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^