BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 15 Mehefin 2006, 16:55 GMT 17:55 UK
Llofruddiaeth: Rhyddhau dau arall
Phillip Saunders
Phillip Saunders: Perchennog stondinau papur newydd

Mae menyw 40 oed a dyn 37 oed oedd wedi eu harestio mewn cysylltiad ‚ llofruddiaeth perchennog stondinau papur wedi eu rhyddhau ar fechnÔaeth yr heddlu.

Roedd y fenyw wedi ei harestio ar amheuaeth o gynllwynio i ddwyn a'r dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddio.

Yn gynt cafodd dyn arall 47 oed ei ryddhau ar fechnÔaeth yr heddlu. Cafodd y tri eu harestio ddydd Mercher.

Ymosodwyd ar Phillip Saunders, 52 oed, perchennog stondin bapurau newydd yng ngorsaf bysiau canol Caerdydd, wrth iddo fynd adref o'i waith.

Cafodd yr arian yr oedd wedi ei ennill y diwrnod hwnnw ei ddwyn.

Aed ag e i Ysbyty Athrofaol Cymru ond bu farw bum niwrnod yn ddiweddarach.

Treuliodd tri dyn dros 10 mlynedd yn y carchar ar Űl iddyn nhw gael eu cyhuddo ar gam am y llofruddiaeth cyn eu rhyddhau yn 1999.

Gwybodaeth

Yn 1988, cafwyd Michael O'Brien, Ellis Sherwood a Darren Hall yn euog o lofruddio Mr Saunders.

Cawson nhw eu rhyddhau o'r ddalfa ar fechnÔaeth yn 1998. Flwyddyn yn ddiweddarach dywedodd barnwyr y Llys ApÍl fod yr euogfarnau gwreiddiol yn anniogel.

Yn 2003 cychwynnodd yr heddlu ymchwiliad newydd.

Mae'r Ditectif Uwcharolygydd Adrian Hogg, sy'n arwain yr ymchwiliad, wedi gofyn unwaith eto am wybodaeth am y llofruddiaeth.

"Dylai unrhyw un ‚ gwybodaeth, hyd yn oed os yw'n ymddangos yn ddibwys, gysylltu ‚ ni.

"Mae pawb sy'n ymchwilio yn meddwl am deulu a ffrindiau Phillip Saunders."

Dylai unrhywun ‚ gwybodaeth ffonio gorsaf heddlu leol, yr ystafell ymchwilio ar 029 20 571583 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^