BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 13 Mehefin 2006, 08:30 GMT 09:30 UK
Springer: Protest noson agoriadol
Protestwyr y tu allan i Ganolfan y Mileniwm
Roedd cannoedd yn canu emynau wrth i bobl gyrraedd y ganolfan

Bu cannoedd o brotestwyr y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru nos Lun adeg sioe agoriadol Jerry Springer - The Opera.

Roedd y protestwyr yn canu emynau a'r gred oedd taw hon oedd un o'r protestiadau mwyaf ar y daith.

Ond dywedodd y neuadd gyngerdd yng Nghaerdydd fod mwy o docynnau wedi eu gwerthu ar gyfer y perfformiad yng Nghymru nac yn unrhyw le arall ym Mhrydain. Mae'r daith yn mynd i 21 o leoedd.

A dywedodd rheolwyr mai eu gwaith oedd dangos perfformiadau heriol.

Mae rhai Cristnogion yn honni fod y sioe, sy'n dangos Iesu Grist, Mair a Duw fel cymeriadau ac yn parodÔo'r sioe deledu Americanaidd Jerry Springer, yn sarhaus a chableddus.

Roedd mwy na 100 o arweinwyr eglwysi wedi arwyddo llythyr yn galw am ganslo'r sioe sy'n cynnwys hyd at 300 o regfeydd.

Dywedodd Archesgob Cymru, Barry Morgan, fod y sioe yn fwriadol yn annog casineb crefyddol.

'Cableddus'

"Mae cynhyrchydd yr opera hon yn dweud os yw'n annog casineb crefyddol, mae'r opera wedi llwyddo.

"Dwi'n credu fod hwn yn fwriad ofnadwy. Dwi wedi gweld rhannau ohoni ar y teledu ac mae'n wirioneddol gableddus.

"Mae'n bychanu'r ffydd Gristnogol a phe bai rhywbeth fel hyn yn cael ei gynhyrchu am y Proffwyd Mohamed, fe fyddai derfysg."

Gwyliodd 425,000 o bobl gynhyrchiad y West End o Jerry Springer - The Opera a phan gafodd ei darlledu ar BBC 2 yn Ionawr 2005 denodd gynulleidfa o 2.4m.

Derbyniodd y BBC 63,000 o gwynion yn ogystal ‚ nifer o negeseuon o gefnogaeth.

Gwerthwyd dros 1,200 o docynnau ar gyfer noson agoriadol y sioe yng Nghaerdydd fydd yno am chwe noson hyd Fehefin 17.

Dywedodd llefarydd Canolfan y Mileniwm iddyn nhw gyfarfod ag arweinwyr eglwysi i drafod y sioe ac y dylai celfyddyd "ddiddanu a herio".

Trafodaeth

Mewn datganiad ddechrau Mehefin roedd Canolfan y Mileniwm wedi dweud ei bod am ddangos celfyddyd "fyddai'n gwthio'r ffiniau".

"Dylai cynulleidfaoedd sy'n llawer pellach na'r West End ei gwylio," meddai Judith Isherwood, prif weithredwr Canolfan y Mileniwm.

"Felly pan ddaeth y cyfle i fod yn rhan o'r daith Brydeinig roedden ni'n un o'r cyntaf i ddweud y bydden ni'n hoffi croesawu'r sioe."

Mae cyfarwyddwyr y ganolfan wedi cytuno i drefnu trafodaeth am y sioe fel y gall pawb, medden nhw, fynegi eu safbwyntiau.

Dywedodd y protestwyr y byddai'r gwrthdystiad yn parhau drwy gydol cyfnod y sioe yng Nghaerdydd.
HEFYD
Archesgob: Condemnio opera Springer
06 Mai 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^