BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Mehefin 2006, 15:07 GMT 16:07 UK
Urdd: 'Llwyddiant ysgubol'
Logo'r Urdd
Bu'r Eisteddfod yn lwyddiant yn Sir Ddinbych

Dywedodd trefnwyr yr Urdd fod Eisteddfod Sir Ddinbych yn Rhuthun yn llwyddiant ysgubol.

Heidiodd mwy na 100,000 o ymwelwyr o Gymru a thu hwnt i fwynhaur cystadlaethau a'r atyniadau yng ngŵyl ieuenctid fwyaf Ewrop gydol yr wythnos.

Dywedodd y cyfarwyddwr Sin Eirian fod y safle yn Nyffryn Clwyd, yng nghysgod Moel Famau, yn ddelfrydol.

"Roedd rhai wedi amau na fyddai Eisteddfod eleni yn gymaint o lwyddiant oherwydd bod Eisteddfod Caerdydd y llynedd yng Nghanolfan y Mileniwm gystal.

"Mae un eleni wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac mae safon y cystadlu wedi bod yn eithriadol o uchel."

Yn ogystal phobl leol ac Eisteddfodwyr selog, denodd yr Eisteddfod ymwelwyr newydd, meddai, gan gynnwys yr awdur enwog Anthony Horowitz.

"Mae hyn yn dathlu popeth sy'n dda mewn bywyd," meddai'r awdur.

"Rwy'n llawn edmygedd ac yn gresynu nad oes dim byd tebyg yn Lloegr."

'Yn fraint'

"Eleni roedd yr Eisteddfod yn dychwelyd i'r sir lwyfannodd yr un gyntaf un yn 1929 yng Nghorwen ac roedd yn fraint i'r Urdd groesawu rhai o'r cystadleuwyr fu yn yr Eisteddfod gyntaf," meddai Ms Eirian.

Dywedodd fod y pafiliwn yn llwyddiant ysgubol gyda'r plant, y bobl ifanc a'r gynulleidfa a phawb yn canmol yr adeilad newydd.

Roedd cydweithrediad pennaeth a staff Ysgol Brynhyfryd yn hollbwysig, meddai, i lwyddiant yr Eisteddfod am fod y rhagbrofion yn cael eu cynnal yn yr ysgol.

"Ac roedd mynd o gwmpas y Maes yn bleser gan fod pawb wrth eu bodd yn mwynhau eu hunain."

Roedd mwy na 15,000 o gystadleuwyr yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^