BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 3 Mehefin 2006, 16:03 GMT 17:03 UK
'Dim byd tebyg i'r Urdd yn Lloegr'

Anthony Horowitz
Ymwelodd Anthony Horowitz ag Eisteddfod yr Urdd am y tro cynta

Mae awdur cyfres poblogaidd Saesneg ar gyfer pobol ifanc yn dweud ei fod yn gresynu nad oes dim byd tebyg i Eisteddfod yr Urdd ar gyfer ieuenctid Lloegr.

Wrth ymweld maes Eisteddfod eleni yn Rhuthun dywedodd Anthony Horowitz ei fod yn "llawn edmygedd" a bod yr ŵyl yn "ddathliad o bopeth sy'n dda mewn bywyd".

Wrth i'r ŵyl dynnu at ei therfyn ddydd Sadwrn dywedodd y trefnwyr ei bod wedi bod yn Eisteddfod lwyddiannus gan ddenu 100,000 o ymwelwyr.

Roedd cyfle prin yn ystod yr wythnos i blant holi Mr Horowitz, awdur cyfres boblogaidd am helyntion ysbwr 14 oed Alex Rider, wrth iddo ymweld ag Eisteddfod yr Urdd am y tro cynta.

Cafodd addasiad Cymraeg o lyfr cynta'r gyfres, Stormbreaker, ei lansio ar y maes yn Rhuthun.

Yr actor Grey Evans sydd yn gyfrifol am y fersiwn Cymraeg, Tarandon.

Mae Mr Horowitz, sydd hefyd yn sgriptio ar gyfer y teledu, wedi gwneud enw i'w hun yn rhyngwladol ac mae'r llyfr Stormbreaker yn cael ei droi'n ffilm.

Pafiliwn newydd

Dywedodd Mr Horowitz ar faes yr Eisteddfod: "Mae hyn yn dathliad o bopeth sy'n dda mewn bywyd.

"Rydw i'n llawn edmygedd ac yn gresynu nad oes dim gŵyl gyffelyb yn Lloegr."

Dywedodd swyddogion yr Urdd fod 100,000 o bobl wedi dod i'r ŵyl eleni a bod y pafiliwn newydd wedi bod yn llwyddiant.

"Ar ddiwedd wythnos fendigedig, dwi'n teimlo'n andros o falch dros yr holl wirfoddolwyr lleol a phlant a ieuenctid yr ardal sydd wedi gweithio mor ddiflino," meddai Alun Edwards, cadeirydd y pwyllgor gwaith.

"Maen nhw wedi cael eu gwobrwyo am eu holl waith caled gydag Eisteddfod eithriadol o lwyddiannus."

Ychwanegodd Sin Eirian, cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r celfyddydau, "Rŵan, golygon pawb yn troi tua Sir Gr, edrychwn ymlaen at ddathlu mwy o dalent ieuenctid Cymru ymhen blwyddyn."

 • Ddydd Sadwrn mae tm o Radio Cymru yn gwylio ac yn gwrando ar gystadleuwyr yn yr Eisteddfod fel rhan o gynllun ar y cyd rhwng yr Urdd a BBC Cymru i ddod o hyd i gyflwynwyr y dyfodol.

  Yn ystod y misoedd diwethaf bu BBC Cymru yn cynnal ymgyrchoedd Talent i ddod o hyd i ddoniau newydd ifanc yng Nghymru er mwyn darparu hyfforddiant a chyfleoedd i feithrin eu talent.

  Bydd Radio Cymru yn darlledu rhaglenni amrywiol ar Orffennaf 8 a fydd yn cael eu cyflwyno a'u cynhyrchu gan y doniau newydd hyn.

  Dywedodd golygydd Radio Cymru, Aled Glynne Davies: "Fel yr unig orsaf radio i gydweithio mor agos gydag Eisteddfod yr Urdd, mae'r fenter hon yn un gyffrous iawn. Pa well lle i ddod i chwilio am ddoniau'r dyfodol?"

  "Maer fenter hon yn adeiladu ar y bartneriaeth arbennig sy'n bodoli rhwng yr Urdd a BBC Cymru, " meddai Sian Eirian. "Rydyn ni yn croesawu'r ffaith bod ein haelodau yn cael y cyfle hwn i fynd a'u doniau hyd yn oed ymhellach."

  Bydd y doniau newydd a fydd i'w clywed ar Orffennaf yr 8fed yn cynnwys lleisiau Radio Bro Blaenau ac Annest a hyfforddwyd gan Radio Cymru ac unigolion a ddewiswyd ar leoliadau Talent yn Hwlffordd, Aberdar, Ynys Mon a Chaerdydd.
 • CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^