BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 2 Mehefin 2006, 13:17 GMT 14:17 UK
Gwenno'n ennill ei hail goron
Gwenno Mair Davies
Enillodd Gwenno Mair Davies y goron eleni

Prif awdur rhyddiaeth yr Urdd 2006 ydi Gwenno Mair Davies o Lansannan wrth ennill Coron Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych.

Enillodd Ms Davies y wobr am ysgrifennu tri darn o ryddiaith mewn ffurfiau gwahanol ar y testun perthyn.

Wrth draddodi'r feirniadaeth ar lwyfan y pafiliwn yn Rhuthun ddydd Gwener dywedodd Bethan Gwanas fod yr awdur rhyddiaith buddugol "ben ag ysgwydd uwchben y gweithiau eraill".

Daeth Manon Wyn o Aelwyd Llandwrog, Arfon, Eryri, a Guto Dafydd o Ysgol Uwchradd Glan y Mr, Pwllheli, yn gydradd ail yn y gystadleuaeth ac roedd Rhiannon Marks o Aelwyd Pantycelyn, Aberystwyth, Ceredigion yn drydydd.

Darn o gelf sy'n troedio'r ffin rhwng ffuglen a realiti ac sy'n sugno'r darllenydd yn syth i ganol y byd sydd wedi ei greu
Y Beirniaid

Roedd 17 o ymgeiswyr wedi cystadlu am y Goron eleni gyda phedwar darn yn dod i'r brig.

Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i Ms Davies ennill y gystadleuaeth, hi enillodd y Goron yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd yn 2005.

Dywedodd y beirniaid na "allwn ni ond diolch i'r llenor hwn am greu rhywbeth mor wefreiddiol o wreiddiol.

Diolchgar am gefnogaeth

"Dyma ddarn o gelf sy'n troedio'r ffin rhwng ffuglen a realiti gan sugno'r darllenydd yn syth i ganol y byd y mae wedi'i greu, byd sy'n boenus o gredadwy."

Mae gwaith Ms Davies, o dan y ffug enw Rhywun Arall, yn "wefreiddiol o wreiddiol" ac sy'n rhoi "profiad newydd i ddarllenwyr".

"Darn o gelf sy'n troedio'r ffin rhwng ffuglen a realiti ac sy'n sugno'r darllenydd yn syth i ganol y byd sydd wedi ei greu," meddai Ms Gwanas.

Gwenno Mair Davies
Mae Ms Davies yn ddiolchgar am gefnogaeth

"Celf berfformiadol efallai fyddai'r ffordd orau o'i ddisgrifio gan iddo'n cyrraedd mewn ffeil felyn."

Casgliad o ddogfennau sydd yn y ffeil ac yn y gwaith buddugol yn sn am Ben, bachgen 12 oed sy'n diodde trais yn y cartref.

Y tri darn ydi llythyr gan y prifathro, cyfweliad gyda'r fam ac adroddiad meddyg a fu'n archwilio'r plentyn.

"Mae hanes Ben yn cael ei ddatgelu bob yn dipyn yn hyfryd o grefftus," ychwanegodd y beirniaid.

Diolchgar am gefnogaeth

Daw Ms Davies yn wreiddiol o Lansannan ond mae bellach yn byw yn Fforest Fach, ger Abertawe a bron a chwblhau ei blwyddyn gyntaf fel Athrawes Drama ac Astudiaethau'r Cyfryngau yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.

Mae'n teimlo'n freintiedig iawn o'i magwraeth yn ardal Llansannan gan ddweud bod y gymdeithas yno bob amser yn barod i feithrin a hybu doniau lleol.

Balchder y fro yn ei llwyddiant llynedd a'i hysgogodd i gystadlu eto eleni.

Mae'n ddiolchgar iawn hefyd i bawb sydd wedi dylanwadu arni a bod yn gymorth iddi ar hyd ei thaith addysgiadol - cyn-athrawon yn Ysgol Bro Aled ac Ysgol y Creuddyn, cyn-ddarlithwyr ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, ei theulu a'i chyfeillion.

Meistres y ddefod oedd Catrin Lyall a'r beirniaid eleni oedd Bethan Gwanas a Jerry Hunter.

Mae'r Goron yn rhodd i'r Urdd gan Gronfa Goffa Wena Davies Hughes a derbyniodd Ms Davies replica o'r Goron sy'n rhodd gan Glwb Cinio'r Henllys.

Eleni mae'r Goron ar ei newydd wedd ac un o wneuthurwyr gemwaith mwyaf adnabyddus a phrofiadol Ewrop sydd wedi ei gwneud.

Kathleen Mackinson, 79 oed o Efrog Newydd yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw yn Ninbych, sy'n gyfrifol am gynllunio'r Goron.

"Dwi'n meddwl mai 27 mlynedd yn l y gwnes i'r Goron a'r syniad oedd i gael cennin Pedr o amgylch y Goron ac yn gallu symud mymryn i ddal y golau," meddai.

Fel rhan o'r wobr fe fydd y rhai a ddaeth i'r brig yn derbyn lle ar gwrs ysgrifennu creadigol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy.
HEFYD:
Coron: Anrhydeddu enillydd
17 Medi 05 |  Newyddion
Coron: Cyngerdd llongyfarch
24 Meh 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^