BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 31 Mai 2006, 13:31 GMT 14:31 UK
Medal Ddrama i Ceri Elen
Ceri Elen Morris
Ceri Elen Morris: Enillydd Medal Ddrama'r Urdd eleni

Ceri Elen Morris, myfyrwraig o Hen Golwyn sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2006.

Enillodd y wobr am ysgrifennu drama am broblemau dioddefwr anorecsia.

Wrth draddodi'r feirniadaeth ar lwyfan y pafiliwn yn Rhuthun dywedodd Manon Eames fod y gwaith buddugol yn "dangos dychymyg a'r gallu i gymeriadu, deialogi a strwythuro".

Yn ail yn y gystadleuaeth roedd Llyr Gwyn Lewis o gylch Arfon yn Eryri. Gwenno Mair Davies o Aelwyd Llansannan, enillydd y goron yn Eisteddfod yr Urdd y llynedd, oedd yn drydydd.

Cafodd y wobr ei dyfarnu am greu drama un act fyddai'n cymryd rhwng 40 munud ac awr i'w pherfformio.

Meistres y ddefod oedd Llinos Snelson, cyn enillydd y fedal ddrama yn Eisteddfodn yr Urdd 2000, a'r beirniaid oedd y sgriptwraig Manon Eames a'r cyfarwyddwr theatr Tim Baker.

'Brwydr fewnol, ddirdynnol'

Saith ymgais a dderbyniodd beirniaid y gystadleuaeth eleni i'w hystyried.

Mae gyda ni yma awdur yn fan hyn sydd yn meddu nid yn unig 'r diddordeb yn y theatr ond hefyd dychymyg a'r gallu i ddeialogi ac i strwythuro
Manon Eames, beirniad y gystadleuaeth

Cystadlodd Ms Morris, sy'n aelod o Aelwyd CF1 yng ngorllewin Caerdydd, dan y ffug enw Pen Draw Fan'cw ac Mae Gen I Gariad oedd enw'r ddrama fuddugol.

Cafodd ei hysbrydoli i ysgrifennu'r ddrama ar l gweld rhaglenni dogfen am broblemau bwyta a darllen am wefannau sy'n annog pobl ifanc i fod yn anorescig.

Dywedodd iddi gael ei heffeithio gan "frwydr fewnol mor dirdynnol" pobl ifanc sy'n diodde o'r cyflwr.

Wrth draddodi'r feirniadaeth, dywedodd Manon Eames fod y ddrama'n un "gyflawn" gyda "strwythur, is-destun, cymeriadau, dwyster a dealltwriaeth".

"Yn amlwg mae'r awdur wedi gwylio ac wedi astudio theatr," meddai, gan ychwanegu fod y gwaith ymchwil i'r ddrama yn "ganmoliadwy".

"Mae'r pwnc - anorecsia a bwlimia - yn ddifrifol ac mae'r driniaeth yn un gre ac felly ni fydde'r ddrama at ddant pawb falle.

Diddordeb a dychymyg

Ond mae gyda ni yma awdur yn fan hyn sydd yn meddu nid yn unig 'r diddordeb yn y theatr ond hefyd dychymyg a'r gallu i ddeialogi ac i strwythuro."

Mae Ms Morris yn dod o Hen Golwyn yn wreiddiol ond mae hi'n byw yng Nghaerdydd ers iddi fynd i'r brif ddinas i ddilyn cwrs gradd Cymraeg a llenyddiaeth Saesneg.

Y flwyddyn nesa mae hi'n bwriadu dychwelyd i Brifysgol Caerdydd er mwyn dilyn cwrs MA mewn Ysgrifennu Creadigol.

Mae hi'n gyn ddisgybl Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn ac Ysgol Y Creuddyn, Llandudno ac fe ddaeth yn gydradd drydedd yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd y llynedd.

Dros yr haf fe fydd yn cyfieithu drama Greg Cullen ar gyfer Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Fe fydd hi hefyd yn actio yn y ddrama, a bydd y cynhyrchiad yn mynd ar daith ddechrau mis Medi.

Actio oedd yn mynd bryd Ms Morris hyd nes iddi gyrraedd y brifysgol ac fe ennillodd Gwobr Goffa Llew yn Eisteddfod yr Urdd Bro Conwy 2000.

Ond ar l dechrau cyrsiau ysgrifennu creadigol yn y brifysgol, daeth i ddechrau mwynhau ysgrifennu yn ogystal ag actio ac mae hi'n dweud i'w thiwtoriaid, sydd yn cynnwys y Prif Lenor, Dr Angharad Price, ddylanwadu'n fawr arni.

Rhai o'i hoff ddramodwyr yw Aled Jones Williams, Wil Sam Jones a Samuel Beckett ac mae hi hefyd yn mwynhau gwaith yr awdur Saesneg Ian McEwan. Ei hoff nofel Gymraeg yw Un Nos Ola' Leuad gan Caradog Prichard.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^