BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 31 Mai 2006, 12:09 GMT 13:09 UK
Urdd i ailsefydlu theatr ieuenctid
Cast Les Misérables yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2005
Torrodd yr Urdd dir newydd trwy lwyfannu cynhyrchiad Cymraeg cynta sioe Les Misérables

Mae Urdd Gobaith Cymru am ailsefydlu theatr ieuenctid genedlaethol yn dilyn llwyddiant cynhyrchiad o sioe gerdd boblogaidd yn Eisteddfod yr Urdd y llynedd.

Roedd Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd yn orlawn y llynedd pan berfformiodd tua 100 o ddisgyblion uwchradd o bob rhan o Gymru yn y cynhyrchiad Cymraeg cynta o'r sioe Les Misérables.

Eisoes mae cynllun peilot wedi cael ei gynnal gan swyddogion yr Urdd yn y de ac mae cyfle brynhawn Mercher i weld perfformiad gan ieuenctid yr ardal ar faes yr Eisteddfod eleni yn Sir Ddinbych.

Bydd Theatr Ieuenctid yr Urdd yn cael ei ail-lansio ym Medi am gyfnod cychwynnol o dair blynedd.

Fel rhan o'r cynllun peilot cafodd aelodau'r Urdd yn nhalaith y de gyfle i gymryd rhan mewn sioe o'r enw Fory Ddaw.

Bydd ail sefydlu Theatr Ieuenctid Cymru yn cynnig profiadau gwych i bobl ifanc Cymru, ac yn fuddsoddiad gwerth chweil yn ieuenctid y genedl
Siân Eirian, cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd

Mae'r criw eisoes wedi perfformio'r sioe yn y Senedd ym Mae Caerdydd ar wahoddiad yr AC Owen John Thomas ac fe fydd 'na gyfle i bobl sy'n ymweld ag Eisteddfod yr Urdd eleni yn Rhuthun i'w gweld brynhawn Mercher.

Dywedodd cyfarwyddwr y sioe, Peter Davies, fod Fory Ddaw yn wahanol iawn i Les Misérables.

"Addasiad o dair chwedl Gymraeg ydi'r sioe, gyda lot fawr o waith corfforol a gwaith llefaru," meddai.

"Mae'r cynllun wedi bod yn ddiddorol iawn, ac roedd pawb wedi mwynhau'r perfformiad cyntaf yn y Senedd."

Tim Rhys Evans yw cyfarwyddwr cerdd Fory Ddaw.

Yn dilyn llwyddiant y cynllun peilot mae bwriad i ail-lansio Theatr Ieuenctid yr Urdd ym mis Medi am gyfnod cychwynnol o dair blynedd.

Siân Eirian
Siân Eirian: Bydd y theatr ieuenctid yn cynnig 'profiadau gwych i bobl ifanc Cymru'

Bydd clyweliadau yn cael eu cynnal ar draws Cymru, a bydd y mudiad yn sefydlu tri is-gwmni yn nhalaith y de, y canolbarth a'r gogledd.

Mae Carys Edwards, un o gyfarwyddwyr cynhyrchiad Les Misérables y llynedd, wedi cytuno i fod yn gyfrifol am yr is-gwmni yn y canolbarth.

Fe fydd Peter Davies yn gyfrifol am adain y de y flwyddyn nesaf, a'i obaith ydi llwyfannu un o weithiau Shakespeare yn Gymraeg - "rhywbeth hollol wahanol" meddai.

Bydd penllanw'r prosiect yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2009 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Dywedodd cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r celfyddydau, Siân Eirian, ei bod yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am roi arian i'r Urdd ar gyfer ailsefydlu'r theatr ieuenctid.

"Bydd ailsefydlu Theatr Ieuenctid Cymru yn cynnig profiadau gwych i bobl ifanc Cymru, ac yn fuddsoddiad gwerth chweil yn ieuenctid y genedl," meddai.
HEFYD:
Perfformio sioe 'heriol'
02 Meh 05 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^