BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 30 Mai 2006, 13:39 GMT 14:39 UK
Medal y Dysgwyr i Lauren
Lauren Matthews
Lauren Matthews: Enillydd Medal y Dysgwyr eleni

Lauren Matthews o Gil-y-Coed, Sir Fynwy, sydd wedi ennill Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2006.

Y beirniaid eleni oedd Dr Geraint W.Jones a Non ap Emlyn a chwech oedd wedi ymgeisio yn y gystadleuaeth.

Wrth draddodi'r feirniadaeth dywedodd Mr Jones fod nifer yr ymgeiswyr yn "siomedig" ac i wneud y sefyllfa'n waeth, meddai, roedd y rhain yn dod o dair ysgol uwchradd yn unig. Galwodd ar yr Urdd i ddefnyddio enillydd y fedal i genhadu ar ran y gystadleuaeth.

Wrth ymateb dywedodd cyfarwyddwr eisteddfod a'r celfyddydau Urdd Gobaith Cymru fod y mudiad yn "derbyn sylwadau'r beirniaid" ac yn "ystyried sut i hyrwyddo'r gystadleuaeth ymhellach y flwyddyn nesaf".

Fe hoffem ni ein dau weld yr Urdd yn defnyddio'r enillydd ... i genhadu dros y gystadleuaeth
Dr Geraint W.Jones
Galwodd ar yr Urdd i ddefnyddio enillydd y fedal i genhadu ar ran y gystadleuaeth.

"Eleni chwech yn unig ymgeisiodd am Fedal y Dysgwyr....ac i wneud y sefyllfa'n waeth fyth roedd yr ymgeiswyr yma'n dod o dair ysgol uwchradd yn unig," meddai.

"O gofio fod disgyblion yn astudio'r Gymraeg fel ail iaith mewn 227 o ysgolion uwchradd ledled Cymru roedd y nifer yma'n hynod, hynod o siomedig.

'Cyfraniad ac ymroddiad'

"Dyw 224 o ysgolion ddim wedi dangos unrhyw ddiddordeb.

"Fe hoffem ni ein dau (y ddau feirniad) weld yr Urdd yn defnyddio'r enillydd yn union fel mae Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio i genhadu dros y gystadleuaeth yma yn ein hysgolion ni, mewn cyrsiau a chynadleddau ac yn y blaen gan ddweud wrth ein hysgolion 'Ysgolion Uwchradd Cymru deffrwch bendith tad i chi".

Bydd yr Urdd yn ystyried sut i hyrwyddo'r gystadleuaeth ymhellach y flwyddyn nesaf
Siān Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau

Wrth ymateb dywedodd Siān Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau Urdd Gobaith Cymru: "Mae'r Urdd yn derbyn sylwadau'r beirniaid heddiw ac yn naturiol yn cytuno bod y gystadleuaeth yn baratoad ardderchog ar gyfer sefyll profion llafar safon uwch ac yn gweu yn naturiol i'r cwricwlwm.

"Gwerthfawrogwn gyfraniad ac ymroddiad yr holl athrawon ail iaith sy'n cefnogi'r Eisteddfod bob blwyddyn.

"Bydd yr Urdd yn ystyried sut i hyrwyddo'r gystadleuaeth ymhellach y flwyddyn nesaf, gan ddefnyddio iaw!, ein cylchgrawn i ddysgwyr Cymraeg mewn ysgolion uwchradd, a defnyddio ein rhwydwaith o swyddogion datblygu i genhadu yn yr ysgolion."

Tasg yr ymgeiswyr eleni oedd ysgrifennu ar unrhyw dri o'r ffurfiau canlynol - ysgrif neu draethawd, deialog, llythyr, stori fer, cerdd neu adolygiad.

Hefyd roedd disgwyl iddyn nhw baratoi tāp o sgwrs naturiol yn cynnwys cyfeiriadau at gefndir y cystadleuydd a chafodd y goreuon eu cyfweld yn y rownd derfynol.

'Blagur o lenor'

Gwaith ysgrifenedig ar Gwm Tryweryn gyflwynodd Lauren ac roedd ei stori fer yn arbennig wedi plesio'r ddau feirniad.

Wrth gyflwyno'r feirniadaeth dywedodd Mr Jones: "Mae yma flagur o lenor ar waith yn y stori hon, un sydd yn ei gwaith llafar a'i gwaith llenyddol wedi ein plesio.

Cafodd Ms Matthews ei geni a'i magu yng Nghil-y-Coed ac aeth i Ysgol Gynradd Durand lle dechreuodd ddysgu Cymraeg.

Yna aeth i'r ysgol gyfun leol, Ysgol Uwchradd Cil-y-Coed, ac mae ym mlwyddyn 13 ar hyn o bryd ac yn astudio Cymraeg, Daearyddiaeth ac Athroniaeth fel rhan o'i chwrs Lefel A.

Ym mis Medi mae'n gobeithio mynd i Brifysgol Llambed i astudio Cymraeg a chlywodd yn ddiweddar ei bod wedi ennill ysgoloriaeth i astudio yno.

Mae Ms Matthews yn byw gyda'i rhieni a'i chwaer yng Nghil-y-Coed a does neb yn ei theulu'n siarad Cymraeg.

Yn ail am y fedal roedd Kimberely Davies, Ysgol Gyfun Tre gib ac yn gydradd drydydd roedd Aimee Jones a Kirsty Hardin y ddwy o Ysgol Uwchradd Cil-y-Coed, Llanofer.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^