BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 29 Mai 2006, 13:27 GMT 14:27 UK
Manon Wyn yn cipio medal
Manon Wyn
Manon Wyn: Yn cipio'r Fedal Lenyddiaeth eleni

Manon Wyn o Landwrog ger Caernarfon sydd wedi ennill Medal Lenyddiaeth Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2006.

Y Fedal Lenyddiaeth oedd seremoni lenyddol gyntaf yr wythnos yn yr Eisteddfod a'r beirniaid eleni oedd Luned Emyr, cyflwynydd teledu, awdures a chyn enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd ac Elfyn Pritchard, cyn athro ac enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2001.

Disgrifiwyd y gwaith buddugol gan y beirniaid fel "myfyrdodau ar gariad ac ar natur perthynas" a dywedwyd fod y sawl ddaeth i'r brig yn "awdur teimladwy a didwyll".

Mae yna gynildeb yn y dweud a'r awdur yn amlwg yn hyderus ac yn dotio wrth drin geiriau
Beirniaid y gystadleuaeth
Dywedodd Ms Wyn fod y gwaith yn gasgliad yr oedd wedi ei ysgrifennu dros amser.

Wrth draddodi'r feirniadaeth dywedodd Luned Emyr fod naw wedi ymgeisio yn y gystadleuaeth eleni a bod cyfrol Twmffi (Manon Wyn) "yn codi i'r brig am sawl rheswm".

"Mae yna gynildeb yn y dweud a'r awdur yn amlwg yn hyderus ac yn dotio wrth drin geiriau," meddai.

"Ceir yma undod celfydd sy'n deillio'n rhannol o'r testun sy'n clymu'r darnau amrywiol gyda'i gilydd.

'Arbrofi'

"Myfyrdodau ar gariad a natur perthynas sydd yma ond rwy'n pwysleisio nad yw'r thema'n ystumio'r darnau nac yn cyfyngu ar fynegiant yr awdur oherwydd byddai'r darnau hyn yn sefyll yn effeithiol ar eu pennau eu hunain hefyd."

Dywedodd Ms Emyr fod y gwaith hefyd yn "ymgais lwyddiannus i arbrofi gydag arddulliau amrywiol" ac mai yma mae'r ddeialog "fwyaf effeithiol yn y gystadleuaeth".

Fe fu Ms Wyn yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Llandwrog ac Ysgol Syr Hugh Owen Caernarfon ac yna aeth i astudio Drama ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth.

Ar l graddio treuliodd ychydig fisoedd yn teithio ynysoedd Cefnfor yr India cyn dychwelyd i Landwrog a dilyn cwrs blwyddyn mewn sgriptio gyda chwmni hyfforddi Cyfle.

Dramu

Bellach mae'n ceisio ennill ei bywoliaeth fel awdur ac roedd yn un o awduron drama arbrofol ddiweddar y Theatr Genedlaethol sef Dominos.

Mae newydd gael ei chomisiynu i ysgrifennu drama ar ei liwt ei hun i'r cwmni.

Roedd drama fer iddi sef Clint yn un o ddramu byrion cynhyrchiad Sgript Cymru y llynedd sef Drws Arall i'r Coed ac mae'n gweithio ar syniad arall iddyn nhw ar hyn o bryd.

Daeth yn drydydd yng nghystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd ddwy flynedd yn l a daeth yn ail yng nghystadleuaeth y Goron ddwywaith yn olynol.

Yn ail yn y gystadleuaeth eleni roedd Guto Dafydd o Ysgol Uwchradd Glan y Mr, Pwllheli ac yn drydydd roedd Catrin Lyall o Ddinbych.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^