BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 29 Mai 2006, 08:26 GMT 09:26 UK
Cyngerdd yn dathlu cyfraniad Caryl
Caryl Parry Jones
Roedd y cyngerdd yn dathlu cyfraniad Caryl Parry Jones trwy gyfrwng ei chaneuon

Roedd cyngerdd agoriadol Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru 2006 yn talu teyrnged i un o gantorion mwya adnabyddus Cymru.

Dathliad o waith y gantores, actores, digrifwraig a chyfansoddwraig Caryl Parry Jones, sy'n hanu o fro gŵyl ieuenctid eleni, oedd y cyngerdd yn y pafiliwn nos Sul.

Ymhlith y perfformwyr roedd y tenor rhyngwladol Rhys Meirion, y grŵp Eden, Tara Bethan a Mirain Haf.

Cyn y cyngerdd dywedodd Jones ei bod yn edrych ymlaen a'i bod yn disgwyl i'r achlysur fod yn un "emosiynol".

Adre

Mae Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych yn cael ei gynnal yn Rhuthun tan ddydd Sadwrn.

Roedd y cyngerdd, a gafodd ei ddarlledu ar S4C nos Sul, yn olrhain cyfnodau mewn bywyd trwy gyfrwng rhai o'i chaneuon mwya poblogaidd fel Yn Y Dechreuad, Pan Ddaw Yfory a Chwarae'n Troi'n Chwerw.

Tara Bethan
Roedd Tara Bethan ymhlith y perfformwyr ar y llwyfan

Thema'r noson oedd 'dod adre' - yn rhannol am fod Jones yn dychwelyd i'w bro enedigol ar gyfer yr Eisteddfod, ac hefyd am mai 'Adre' yw teitl ei chasgliad mwya diweddar o ganeuon.

"Pan glywais am y cyngerdd teyrnged ro'n i'n teimlo'n wylaidd iawn ac wrth fy modd i fod yn onest," meddai'r gantores a gafodd ei magu ym mhentre Ffynnongroyw rhwng Treffynnon a'r Rhyl.

"Dwi bob amser yn dweud fy mod i mor lwcus fy mod yn gwneud yr hyn dwi'n ei wneud. Dwi'n ennill fy mywoliaeth trwy wneud yr hyn dwi'n ei garu orau yn y byd.

"Bydd teulu a ffrindiau yn y cyngerdd ac rwy'n siwr y byddai'n teimlo'n eitha emosiynol," meddai.

Caneuon cofiadwy

Cyfarwyddwyr artistig y cyngerdd oedd Eirlys Britton a Cliff Jones.

Roedd creu noson o adloniant ar sail holl gynnyrch cerddorol ac ymddangosiadau teledu Caryl Parry Jones yn dipyn o her.

"Mae 'na glasuron rydan ni wedi gorfod gadael allan," meddai Cliff Jones.

Dafydd Dafis
Fe fu'r canwr Dafydd Dafis yn perfformio nos Sul

"Fe wnaethon ni wrando ar y recordiau a gwylio'r tapiau a chlustnodi'r caneuon cofiadwy y bydde pobl eisiau eu clywed.

"Wedyn fe wnaethon ni feddwl sut fedrwn ni gwmpasu'r holl ddeunydd. Mae Caryl wedi sgwennu lot i blant a lot o ganeuon am fod yn ifanc a chlybio.

"Ond hefyd mae lot o ganeuon sy'n farddonol iawn ac sy'n rhoi sylw i betha eitha trawmatig. Roedd yn bosib felly i greu bywyd trwy wahanol gyfnodau."

Roedd rhai o'r caneuon, meddai, yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng rhai o'r cymeriadau mae Jones wedi eu creu ar gyfer y sgrin deledu fel y merched ysgol Delyth a Bethan a'r pr dosbarth canol Glenys a Rhisiart.

Gwledd

Rhai fu'n cymryd rhan yn y cyngerdd oedd y tenor sydd bellach wedi ymgartrefu yn Rhuthun, Rhys Meirion, y grŵp pop poblogaidd, Eden, a thri sy'n adnabyddus am ganu ac actio, Dewi Pws, Emyr Wyn a Dafydd Dafis.

Hefyd roedd cr o ddisgyblion lleol ac aelodau o'r ysgolion perfformio Anterliwt ac Ysgol Glanaethwy yn diddanu'r gynulleidfa.

Dywedodd cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Sin Eirian: "Pa well ffordd o agor ein prifwyl na thrwy sicrhau gwledd i'r llygad ac i'r glust gan rai o dalentau amlycaf Cymru.

"Mae cyfraniad Caryl Parry Jones i fyd adloniant yng Nghymru yn amhrisiadwy ac mae'r Urdd yn ymfalcho ein bod yn gallu llwyfannu noson unigryw sy'n ddathliad o'i gwaith a'i chreadigrwydd."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^