BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 22 Mai 2006, 12:01 GMT 13:01 UK
Ethol maer hyna Cymru
Maer Llanidloes, Frederick Davies (llun: County Times)
Credir mai Mr Davies yw'r maer hynaf yng Nghymru erioed
Mae cynghorydd o Bowys sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 90 oed fis nesa, wedi ei ethol yn faer.

Credir mai Frederick Davies yw'r maer hynna yng Nghymru erioed.

Cafodd Mr Davies ei ethol gan ei gyd-gynhorwyr yn Llanidloes oherwydd bod ganddo "lwyth o egni".

Dywedodd y cyn-optegydd mai ei flaenoriaeth oedd gofal iechyd a chyfleusterau i bobl ifanc.

Yn ôl One Voice Wales, corff sy'n cynghori cynghorau tref a chymuned, mai Mr Davies oedd maer hynna Cymru.

"Yn ôl ein cofnodion nid ydym yn ymwybodol o unrhyw sy'n h#373;n ac wedi bod yn faer yng Nghyrmu," dywedodd Ken Burton o One Voice Wales.

Yn wreiddiol o Benbedw, fe symudodd Mr Davies i Lanidloes ym 1997 a chafodd ei ethol yn gynghorydd tref pum mlynedd yn ôl.

Mae gen i lwyth o egni a brwdfrydedd
Frederick Davies

"Dwi wastad wedi bod yn brysur gan gynnwys y cyfnod ar ôl i fi ymddeol yn 70," dywedodd y tad-cu a'r hen dad-cu i ddau.

"Mae wastad rhywbeth gen i ar y gweill i gadw'n brysur.

"Nid yw oed yn holl bwysig ar gyfer y swydd hon os oes gyda chi ddigon o egni a brwdfrydedd ac mae gen i lwyth o egni a brwdfrydedd," ychwanegodd.

Mae penodiad Mr Davies wedi ei groesawi gan faer ieuenga Cymru yn nhref gyfagos Rhaeadr.

Dywedodd Clare Evans, 31, sydd newydd orffen ei blwyddyn fel maer: "'Dyw oed ddim yn gwneud gwahaniaeth.

"Mae profiad yn gymorth ond brwdfrydedd sydd ei angen ar gyfer y swydd.

"Dwi'n credu ei fod yn ffantastig bod Mr Davies wedi ei ethol yn Llanidloes."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^