BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 18 Mai 2006, 10:51 GMT 11:51 UK
Darlledu Neges Ewyllys Da 2006
Poster Neges Ewyllys Da 2006
Mae'r neges yn cael ei gyflwyno i wledydd y byd

Mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2006 wedi cael ei darlledu i'r byd ar Ddiwrnod Neges Heddwch ac Ewyllys Da.

Fforwm Ieuenctid Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, sydd wedi llunio'r neges eleni ac fe gafodd ei chyflwyno i Aelodau'r Cynulliad yn adeilad y Senedd ddydd Mercher.

Cafodd y criw gyflwyno poster o'r neges i Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan ac i'w Haelod Cynulliad lleol, Sandie Mewies.

Darlledwyd y neges, sydd ar gael mewn 15 o ieithoedd, ar BBC Radio Cymru toc wedi newyddion 1100.

Cafodd y neges ei pharatoi wedi ymgyrch Rhown Derfyn a'r Dlodi ac mae'r disgyblion wedi cydweithio mudiad Cymorth Cristnogol.

Mae'r neges yn canmol ymateb pobl i drychinebau ond yn annog pobl i wneud mwy, ymuno 'i gilydd ac ymgyrchu.

Am y tro cyntaf eleni bydd y neges yn cael ei dosbarthu i dros 1,000 o Gymry dramor yng nghylchgrawn Yr Enfys.

'Ymateb gwych'

"Rydym ni fel ysgol yn falch iawn o'r cyfle a'r fraint sydd wedi dod i'n rhan eleni," meddai pennaeth Ysgol Maes Garmon, Huw Alun Roberts.

"Mae llunio'r Neges Heddwch ac Ewyllys Da ar ran yr Urdd ac ieuenctid Cymru wedi golygu llawer o waith diddorol a phwysig wrth i ni weithio gyda'r Fforwm Ieuenctid.

"Ac mae eu hymateb hwy wedi bod yn wych."

Fforwm Ieuenctid Maes Garmon yn cyflwyno Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2006
Fe wnaeth disgyblion yr ysgol gyflwyno'r neges yn Y Senedd

Wedi'r cyflwyniad ddydd Iau dywedid Mr Morgan, bod y disgyblion wedi llwyddo "i greu perfformiad arbennig a chyfoes o'r neges draddodiadol hon".

"Mae mudiad yr Urdd a thema'r neges gyda'i chysylltiadau rhyngwladol yn plethu gydag agenda Llywodraeth y Cynulliad.

"Rydym yn aml yn ceisio meddwl yn ehangach a gweld sut all Cymru gydweithio gyda gweddill Prydain, Ewrop a'r byd.

"Rydym yng nghanol cynhyrchu datblygiad fframwaith rhyngwladol i Gymru ac mae'r perfformiad hwn yn cynnig cyfraniad arbennig i'n gwaith yn y maes hwn."

Dywedodd Ms Mewies, Aelod Cynulliad Delyn, ei bod yn falch fod yr ysgol wedi ei dewis.

"Dwi'n falch iawn o allu gwahodd y criw i'r Senedd er mwyn cyflwyno'r neges i'r Prif Weinidog, Aelodau'r Cynulliad ac aelodau'r cyhoedd.

"A dwi'n siwr y bydd dydd Mercher yn ddiwrnod arbennig iawn a dwi'n edrych ymlaen i glywed y neges yn cael ei chyflwyno."
HEFYD:
Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2006
17 Mai 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^