BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Mai 2006, 08:58 GMT 09:58 UK
Rhydfelen: Pryder am golli'r enw
Arwydd Ysgol Gyfun Rhydfelen
Mae 'na ofid y bydd enw Rhydfelen yn cael ei golli

Gallai ysgol uwchradd Gymraeg gynta'r de-ddwyrain gael enw newydd pan fydd yr ysgol yn symud i safle newydd.

Cafodd Ysgol Gyfun Rhydfelen ei hagor yn 1962 ym mhentref Rhydyfelin ger Pontypridd, a hon oedd yr ail ysgol uwchradd Gymraeg yng Nghymru. Y gyntaf oedd Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy, yn 1956.

Ond gallai Ysgol Gyfun Rhydfelen droi'n Ysgol Gyfun Gartholwg.

Mae nifer yn erbyn y newid ac yn mynnu nad yw'r cyngor wedi ymgynghori'n llawn.

Bydd adeilad newydd yr ysgol yn rhan o gampws cymunedol gwerth 42m ar safle Gartholwg ym Mhentre'r Eglwys ger Pontypridd.

Mae adeilad Ysgol Gyfun Rhydfelen wedi bod mewn cyflwr gwael a bydd ar yr un safle ag Ysgol Gynradd Gymraeg Gartholwg.

Dileu

Ar y safle bydd canolfan addysg, meithrinfa, llyfrgell a chyfleusterau chwaraeon.

Yng nghyfarfod arbennig y llywodraethwyr nos Fawrth penderfynwyd annog y cyngor lleol i ddileu cynlluniau i newid yr enw.

Llun o sut fydd y ganolfan yn edrych
Mae'r ganolfan newydd yn mynd i fod o fudd i'r gymuned

Dywedodd prifathro Ysgol Gyfun Rhydfelen, Peter Griffiths, fod gwrthwynebiad lleol.

"Y rheswm pennaf gan y cyngor i newid yr enw ydi oherwydd eu bod yn symud yr ysgol yn ddaearyddol oherwydd yr adleoli ac yn symud i ardal tu allan i bentref Rhydyfelin.

"Ein dadl ni ydi nad ysgol newydd sy'n cael ei chreu ond adeilad newydd ar gyfer Ysgol Rhydfelen.

Dywedodd fod gan yr ysgol ran yn natblygiad a llwyddiant addysg Gymraeg yng Nghymru ac na ddylid colli enw'r ysgol.

Ffafrio newid

Doedd e ddim yn hapus, meddai, nad oedd trafodaethau ffurfiol rhwng yr awdurdod lleol a'r ysgol.

"Yn ein barn ni, ni chafwyd unrhyw ymgynghori swyddogol ac mae'n rhaid i bob awdurdod lleol ymgynghori cyn gwneud unrhyw benderfyniad terfynol.

"Felly rydyn ni wedi ymgynghori'n hunain gyda staff, disgyblion a rhieni a byddwn ni'n anfon y canlyniad at y cyngor ac yn aros am eu hymateb."

Dywedodd Cyngor Rhondda Cynon Taf iddo gychwyn y broses ymgynghori yn ffurfiol ynglŷn ag enw'r ysgol.

Roedden nhw o blaid Ysgol Gyfun Gartholwg, meddai llefarydd.

"Dwi'n rhagweld y bydd nifer o bobl, gan gynnwys rhieni a disgyblion yn awyddus i leisio barn yn ddi-flewyn ar dafod," meddai Mr Griffiths.

Beth yw eich barn chi? Ydych chi'n credu y dylid newid yr enw? Anfonwch eich sylwadau drwy lenwi'r ffurflen. Diolch yn fawr.

Enw
Eich cyfeiriad e bost
Tref a Sir
Eich sylwadau

Ymwadiad: Gall y BBC olygu eich sylwadau ac ni fedrwn warantu y bydd pob neges e-bost yn cael ei chyhoeddi.
Efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi gan y BBC drwy'r byd.

HEFYD:
Codi dwy ysgol Gymraeg
02 Ebr 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^