BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 6 Mai 2006, 14:19 GMT 15:19 UK
Archesgob: Condemnio opera Springer
Archesgob Cymru Barry Morgan
Mae'r Archesgob yn anhapus iawn bod yr opera'n cael ei llwyfannu

Bydd sioe gerddorol "Jerry Springer The Opera" yn cael ei llwyfannu yng Nghanolfan y Mileniwm er gwaetha galwad gan Archesgob Cymru ar i'r ganolfan ganslo'r sioe ddadleuol.

Dywed yr Archesgob Barry Morgan fod y sioe yn "gableddus".

Mae rhai Cristnogion yn bwriadu protestio yn ystod y perfformiadau, ac mae Archesgob Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn ystyried y posibilrwydd o gynnal protest heddychlon.

Ond mae'r ganolfan yn mynnu ei bod hi'n iawn i lwyfannu "celfyddyd sy'n herio'r gynulleidfa".

Nid yn aml mae sioe gerddorol yn ennyn y fath ymateb a'r sioe yma.

I nifer mae'n sarhau Cristnogaeth, i eraill mae'n herfeiddiol a llawn hiwmor.

Mae'r opera yma yn mynd y tu hwnt, yn sarhaus, yn debygol o dramgwyddo ac wedi tramgwyddo pobl
Dr Barry Morgan

Mae'r sioe yn barodi ar y gyfres deledu Americanaidd ac mae wedi ennill sawl gwobr ers y perfformiad cyntaf yn 2002.

Mae'r sioe yn cynnwys Iesu Grist, Mair a Duw fel gwesteion y rhaglen deledu ac mae'n cynnwys hyd at 300 o regfeydd.

Pan ddangosodd y BBC ddarllediad o'r opera ym mis Ionawr 2005 cafwyd protestiadau a 63,000 o gwynion a negeseuon o gefnogaeth.

Mae penderfyniad Canolfan y Mileniwm i'w llwyfannu wedi corddi Dr Morgan ymhlith eraill.

Sarhaus

"Dwi'n siomedig iawn a dweud y gwir a dwi wedi protestio at gadeirydd ymddiriedolwyr y ganolfan.

"Ar un llaw dwi'n gallu gweld bod eisiau rhai rhyddid mynegiant i'r celfyddydau ac yn hapus i weld hynny o fewn fframwaith chwaeth.

Jerry Springer
Mae'r opera yn cynnwys Iesu Grist, Mair a Duw fel gwesteion y sioe

"Ond mae'r opera yma yn mynd y tu hwnt, yn sarhaus, yn debygol o dramgwyddo ac wedi tramgwyddo pobl.

"Fyddwn ni ddim wedi gallu gwneud opera am y proffwyd Mohamed yng Nghymru gan y byddai protestiadau lu ac y byddai rhaid atal y sioe."

Dywedodd ei bod yn ofnadwy bod cymdeithas yn caniatŠu i'r un math o beth am Grist gan ei lwyfannu.

Dywedodd nad oes ganddo hawl i fynnu bod y sioe yn cael ei atal ond bod hi'n bwysig i brotestio a dangos gwrthwynebiad.

"Dwi'n weddol ryddfrydig fy marn ar y celfyddydau ond cefais sioc a'm sarhau gan yr opera pan oedd ar y teledu," ychwanegodd.

Cynhyrfu ac ysgogi

Eglurodd Dr Morgan hefyd ei fod yn trafod gyda nifer o bobl am y camau nesaf ac a fydden nhw'n cynnal protest heddychlon a'i pheidio.

Ond mae 'na eraill sy'n credu bod angen rhyddid artistig.

"Un o amcanion celfyddyd ydi i gynhyrfu ac i ysgogi pobl hyd yn oed a gwneud iddyn nhw feddwl am eu daliadau mewn ffordd wahanol," meddai'r dramodydd Gareth Miles.

"Mae angen gweld nad ydi pawb yn rhannu'r un farn a bod hynny yn cyfoethogi eu daliadau gwreiddiol."

Mae Canolfan y Mileniwm yn bendant y bydd y sioe ddadleuol yn cael ei llwyfannu yno ganol mis Mehefin.

Er eu bod wedi derbyn llawer o lythyrau yn cwyno maen nhw hefyd yn dweud bod nifer wedi ysgrifennu'n cefnogi'r sioe.

Ond oherwydd natur y sioe maen nhw wedi cwrdd ag arweinwyr eglwysig.

Fe fydd modd i'r arweinwyr bellach ddosbarthu llenyddiaeth Grefyddol yng nghyntedd y ganolfan dros gyfnod yr opera.

Fe fydd y llenni'n codi ar "Jerry Springer The Opera" yn y ganolfan ar Fehefin 12 tan 17 a bydd rhaid aros tan hynny i weld a fydd 'na brotestio mawr y tu allan i'r ganolfan.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^