BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 6 Mai 2006, 10:14 GMT 11:14 UK
Cabinet: Gweinidogion yn colli swyddi
Alun Michael (ch) a Don Touhig
Mae Alun Michael a Don Touhig wedi colli swyddi

Mae dau AS sy'n cynrychioli seddi yng Nghymru wedi colli eu rôl fel is weinidogion wrth i Tony Blair ad-drefnu ei gabinet.

Mae AS De Caerdydd a Phenarth Alun Michael wedi colli ei rôl fel gweinidog diwydiant ac mae AS Islwyn, Don Touhig, hefyd wedi colli ei rôl fel gweinidog amddiffyn.

Dyma'r newid mwya y mae Mr Blair wedi ei wneud i'w gabinet ac fe gafodd wared hefyd ar Charles Clarke fel ysgrifennydd cartref.

Mae Peter Hain, AS Castell-nedd, yn parhau fel Ysgrifennydd Cymru ac Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon.

Bu Mr Michael, a fu'n Ysgrifennydd Cyntaf Cymru am gyfnod wedi i'r Cynulliad Cenedlaethol gael ei sefydlu yn 1999, hefyd yn weinidog materion gwledig o dan lywodraeth Mr Blair.

Dau rôl o hyd

Yn ystod ei gyfnod yn y swydd honno fe arweiniodd gynlluniau'r llywodraeth i wahardd hela gyda chŵn, drwy'r senedd ac fe ddaeth i rym ym mis Chwefror 2005.

Symudodd i'r Adran Diwydiant a masnach ym mis Mai 2005, lle'r oedd yn gyfrifol am e-fasnach, mentergarwch, menter gymdeithasol a'r diwydiant gwybodaeth a chyfathrebu.

Charles Clarke
Cafodd Charles Clarke ei ddiswyddo gan Mr Blair

Cafodd Mr Touhig ei ethol fel AS Islwyn yn 1995 mewn isetholiad i olynu cyn arweinydd y Blaid Lafur, Neil Kinnock.

Roedd yn aelod o Bwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig y Senedd rhwng 1996 a 1997.

Bu'n gweithio yn y Swyddfa Gymreig rhwng 2001 a 2005 pan gafodd ei symud i'r Swyddfa Amddiffyn.

Fe wnaeth Mr Blair ad-drefnu'r cabinet ddydd Gwener wedi canlyniadau siomedig i'r Blaid Lafur yn etholiadau lleol Lloegr.

Cafodd nifer o wynebau amlwg y cabinet eu diswyddo er bod Mr Hain wedi dal ei afael ar ei gyfrifoldebau yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon.

"Dwi'n hynod o falch bod y Prif Weinidog wedi gofyn i mi barhau i fod yn Ysgrifennydd Cymru," meddai Mr Hain ddydd Gwener.

"Roeddwn yn hynod o awyddus i barhau gan ei bod yn amser pwysig yn hanes datganoli gyda Mesur Llywodraeth Cymru - sy'n rhoi mwy o bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol - yn mynd drwy'r senedd.

"Mae'r berthynas rhwng Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol yn hynod o bwysig a byddaf yn gwneud popeth i gynnal y berthynas honno."

Ychwanegodd bod hi'n amser cyffrous i Gymru a "dwi'n falch i allu parhau i chwarae fy rhan yn llwyddiant y stori".
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^