BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 8 Mai 2006, 09:31 GMT 10:31 UK
Cyhoeddi canfed Eisteddfod Môn
Gorymdaith Cyhoeddi Eisteddfod Môn 2007
Cafwyd gorymdaith drwy bentre Bodffordd ddydd Sadwrn

Mae cyfres o weithgareddau wedi eu cynnal dros y penwythnos fel rhan o ddathliadau cyhoeddi canfed Eisteddfod Môn.

Cylch Bodffordd sy'n cael y fraint o lwyfannu'r canfed Eisteddfod yn 2007.

Roedd disgwyl i Archdderwydd Cymru, Selwyn Griffith, ymuno â gorymdaith y seremoni gyhoeddi oedd i gychwyn yn y pentre am 1330.

Hefyd fe fu grwpiau a chantorion amlwg yr ynys yn perfformio mewn dau gyngerdd ym mhafiliwn maes Sioe Môn nos Sadwrn a nos Sul.

Cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf yng Nghaergybi ym 1907 yn dilyn sefydlu Cymdeithas Eisteddfod Môn.

Ers hynny, mae wedi cael ei chynnal mewn gwahanol bentrefi a threfi ar hyd a lled yr ynys bob blwyddyn.

'Edrych ymlaen yn arw'

Cafodd seremoni gyhoeddi Eisteddfod Môn 2007 ei chynnal ar gae Dolau Gleision ym Modffordd a Band Porthaethwy oedd ar flaen yr orymdaith.

Cyhoeddi Eisteddfod Môn 2007
Fe fydd yr eisteddfod yn 2007 y canfed un i'w gynnal ym Môn

Roedd y seremoni'n arwyddocaol gan mai dyma'r tro cynta i gynrychiolwyr Gorseddau'r Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Môn ac Eisteddfod Powys orymdeithio gyda'i gilydd.

Dywedodd Mr Griffith ei fod yn "edrych ymlaen yn arw" at yr achlysur gan fod yr eisteddfodau "is-genedlaethol" yn cyfrannu cymaint at gyfoeth traddodiad diwylliannol Cymru.

"Mae pobl wedi ennill cadeiriau a choronau yn Eisteddfodau Môn a Phowys sydd wedi mynd ymlaen i ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol," meddai cyn y seremoni.

"Os ydach chi'n ennill yn un o'r eisteddfodau hynny rydach chi wedi cael un droed ar ris yr Eisteddfod Genedlaethol."

Darn comisiwn

Nos Sadwrn roedd nifer o gantorion a grwpiau'r ynys yn perfformio mewn cyngerdd arbennig.

Roedd Cyngor Sir Ynys Môn wedi rhoi £20,000 a gorsaf niwcliar Yr Wylfa wedi cyfrannu £29,000 at gostau'r cyngerdd arall, cyngerdd cyhoeddi nos Sul.

Fe fu corau unedig Môn, côr plant yr ynys, aelodau Theatr Ieuenctid Môn a seindorf Biwmares yn perfformio.

"Pinacl y digwyddiad ydi'r darn comisiwn gan Gareth Glyn," meddai Mari Pritchard, trefnydd y cyngerdd cyn y noson.

"Mae Dirion Dir yn dathlu hanes a thraddodiadau Ynys Môn dros y ganrif ddiwetha."

Mae tua 500 aelod yn y côr unedig.

"Mae wedi bod yn dasg bleserus - mae'r corau i gyd wedi cydweithredu'n ardderchog.

"Dwi'n siŵr y bydd 'na ysbryd arbennig iawn nos Sul. Mae o'n ddigwyddiad anferthol sydd wedi dod â chymdeithas gorawl Ynys Môn o blant i'r rhai hynna i gyd at ei gilydd."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^