BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 13 Mai 2006, 08:52 GMT 09:52 UK
Rhwyfo ar draws y mr i Iwerddon
Tm Clwb Rhwyfo Pwllheli
Tm Clwb Rhwyfo Pwllheli gyda'r cwch cyn cychwyn y ras

Mae criw o ogledd Cymru wedi rhwyfo o Gymru i Iwerddon mewn cwch Celtaidd.

Nod y pum aelod o Glwb Rhwyfo Pwllheli ddydd Gwener oedd croesi o Borth Oer ger Aberdaron i Benrhyn Wicklow - taith o ryw 50 milltir - mewn 12 - 15 awr.

Ond llwyddodd i tm i groesi mewn 11 awr a hanner gan sefydlu amser ar gyfer y croesiad fel bod timau eraill yn gallu ei herio yn y dyfodol.

Dyma'r ail ras o fewn pythefnos ar draws Mr Iwerddon wedi i 13 tm o Gymru ac Iwerddon gystadlu yn ras yr Her Geltaidd rhwng Arklow yn Iwerddon ac Aberystwyth, sy'n cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn, ddiwedd mis Ebrill.

Fe fu'r criw o Glwb Rhwyfo Pwllheli yn rhwyfo cwch Geltaidd 24-troedfedd o hyd gafodd ei ddylunio a'i adeiladu yn Sir Benfro.

Roedd pedwar ohonyn nhw'n rhwyfo ar unrhyw adeg gydag un yn llywio ac roedd pob aelod o'r criw yn llywio'r cwch yn eu tro.

'Ymarfer yn galed'

"Mae hyn (amser y croesi) yn ffantastig, doeddwn i ddim yn gallu bod yno oherwydd fy ngwaith ond maen nhw i gyd yn falch fod pethau wedi mynd mor hwylus," meddai Geraint Hughes, Cadeirydd Clwb Rhwyfo Pwllheli.

"Hefyd maen nhw wedi casglu arian ar gyfer ambiwlans awyr gogledd Cymru a gobeithio y bydd y digwyddiad yn rhoi sylw i'r gamp."

Cyn y ras dywedodd Eifion Owen, darlithydd yng Ngholeg Meirion-Dwyfor sydd eisoes wedi hwylio a hwylfyrddio dros y Mr Celtaidd, fod yr her "yn cael ei hadnabod fel y Sialens 6G gan y byddwn yn atal y cloc unwaith ein bod yn croesi y linell meridian 6 Gorllewin sy'n rhedeg i lawr drwy Benrhyn Wicklow".

"Rydym i gyd yn ymarfer yn galed ers rhai wythnosau bellach i wella'n ffitrwydd ac i baratoi'r corff ar gyfer y sialens unigryw hon," meddai.

Tm Clwb Rhwyfo Pwllheli
Roedd tm Clwb Rhwyfo Pwllheli wedi bod yn ymarfer ar gyfer y ras

Roedd cwch o Bwllheli yn dilyn y criw er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn ddiogel.

48 milltir morwrol sy'n gwahanu Porth Oer a Phenrhyn Wicklow ond fe all y daith fod yn hirach na hynny oherwydd effaith gwyntoedd a thonnau.

Roedd y rhwyfwyr yn defnyddio'r sialens i godi arian at wasanaeth ambiwlans awyr Cymru.

Hefyd y gobaith oedd sbarduno diddordeb mewn rhwyfo Celtaidd gan ddenu mwy o aelodau i Glwb Rhwyfo Pwllheli gafodd ei sefydlu yn 2001.

"Fe fyddwn ni'n cynnal diwrnod agored yn Nhraeth Glan don Pwllheli ar Fai 20 i'r perwyl yna," meddai Geraint Hughes.

"Mae rhwyfo ar hyd arfordir yr ardal ac ar lynnoedd Cymru yn ffordd wych o gadw'n heini ac i werthfawrogi tirlun a bywyd gwyllt yr ardal."

Fe brynodd y clwb ail gwch rhwyfo Celtaidd y llynedd gan ei henwi'n Madryn.
HEFYD:
Timau'n cwblhau'r Her Geltaidd
30 Ebr 06 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^