BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 29 Ebrill 2006, 16:04 GMT 17:04 UK
Anthracs: Profion negyddol fferm
Arwydd yn fferm Ynys Gau (Llun: Peter Bolter/South Wales Echo/PA)
Mae'r fferm wedi ei hynysu wedi i anthracs gael ei ganfod

Dyw profion ddim wedi canfod dim tystiolaeth o anthracs mewn samplau o bridd, gwaddodion a dŵr a gymrwyd o fferm yn y de lle bu farw dwy fuwch o'r haint.

Cadarnhawyd y penwythnos diwethaf fod dwy fuwch ar fferm Ynys Gau yng Ngwaelod-y-garth ger Caerdydd wedi marw o anthracs.

Ond dywedodd Llywodraeth y Cynulliad fod canlyniadau negatif y profion diweddaraf yn dangos fod y peryg i anifeiliaid yn isel.

Fe allai cyfyngiadau ar dir a da byw gael eu codi os nad oes mwy o achosion.

Roedd Gweinidog Amgylchedd y Cynulliad, Carwyn Jones, wedi dweud yr wythnos ddiwethaf fod milfeddygon yn credu mai pwll oedd ffynhonnell yr anthracs ar y fferm.

Samplau amgylcheddol

Dywedodd swyddogion hefyd eu bod yn credu fod cysylltiad rhwng yr achosion a phrawf anthracs cadarnhaol ar yr un fferm 35 mlynedd yn ôl.

Ers i'r achos diweddaraf gael ei gadarnhau mae'r fferm wedi ei hynysu, llwybrau cerdded wedi eu cau a chyrff anifeiliaid marw wedi eu llosgi.

Dywedodd yr Asiantaeth Amddiffyn Iechyd nad yw wedi canfod dim tystiolaeth o anthracs yn unrhyw un o'r 15 o samplau amgylcheddol gafodd eu cymryd o leoliadau oedd yn cael eu hystyried fel ffynonellau mwyaf tebygol yr haint.

Llwybrau cerdded
Mae llwybrau cerdded sy'n croesi'r fferm wedi eu cau
Mewn datganiad dywedodd Llywodraeth y Cynulliad: "Mae'n amhosib i nodi'r lleoliad penodol yn yr ardal o berygl a arweiniodd at heintio'r gwartheg.

"Bydd y canlyniadau negatif hyn yn cael eu defnyddio i gynghori'r ffermwr ar fesurau iechyd anifeiliaid, a gweithredu fel sy'n briodol pe bai unrhyw achosion pellach yn dod i'r amlwg.

"Bydd y stoc bresennol yn parhau i gael ei fonitro. Bydd ystyriaeth yn cael ei roi i godi unrhyw gyfyngiadau ar y da byw a'r tir os nad oes achosion pellach.

"Mae pryderon iechyd y cyhoedd wedi eu hystyried yn ofalus ac mae'r goblygiadau yn fach.

Gwaharddiadau

"I'r ffermwr mae'r prif risg a hynny o gysylltiad uniongyrchol gydag anifeiliaid wedi eu heintio. Mae wedi derbyn cyngor priodol," meddai'r datganiad.

Dywedwyd mai "dibwys" oedd y risg i ddefnyddwyr yr afon leol tra byddai'r peryg i gerddwyr a'r llwybrau wedi i'r cyfyngiadau gael eu codi yn "fach".

Dywedodd y datganiad: "O ganlyniad, unwaith y byddwn ni'n sicr nad yw'r haint yn bresennol yn y stoc mwyach, fe fyddwn ni'n ystyried codi'r gwaharddiadau ar hawliau tramwy.

"Gan fod salwch mewn pobl fel arfer yn cael ei achosi gan gysylltiad uniongyrchol gydag anifeiliaid marw, mae'n annhebygol y byddai unrhyw un sy'n defnyddio'r llwybr cyhoeddus yn agored i'r haint.

"Mae'r posibilrwydd o ddal yr haint drwy anadlu neu lyncu sborau hyd yn oed yn fwy annhebygol ac nid yw'n risg yn yr amgylchiadau hyn."

Fel arfer effeithio ar anifeiliaid gwyllt a domestig yn Asia, Affrica a rhannau o Ewrop mae anthracs, ond dywedir mai anaml iawn y mae pobl yn cael eu heintio.

Hwn yw'r achos cyntaf o anthracs ym Mhrydain ers i fuwch farw ar fferm yn Wrecsam bedair blynedd yn ôl.
HEFYD:
Pwll: 'Ffynhonnell' anthracs
25 Ebr 06 |  Newyddion
Chwilio am darddiad anthracs
24 Ebr 06 |  Newyddion
Dau achos o anthracs ar fferm
23 Ebr 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^