BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 29 Ebrill 2006, 09:27 GMT 10:27 UK
Rhybudd i berchnogion cychod
Hetty Rampton, Porthdinllaen lifeboat
Cafodd y bad achub ei alw allan yn hwyr nos Sadwrn

Mae perchnogion cychod sy'n mynd allan i'r mr heb gael eu harchwilio wedi cael eu beirniadu gan griw'r Bad Achub gafodd eu galw allan ddwywaith i achub yr un ddau gwch y penwythnos diwethaf.

Digwyddodd hyn ar l i'r RNLI rybuddio perchnogion i beidio bod yn rhan o ystadegau achub gŵyl y banc.

Dywed y rhai gafodd eu galw allan i achub y ddau gwch, rhwng Caernarfon Phwllheli, eu bod yn "anghyfrifol" iawn.

Cafodd yr RNLI eu galw i 1,153 o ddigwyddiadau yn ystod 2005 sy'n gynnydd o 15% o'i gymharu ffigyrau 2004 .

Y penwythnos diwethaf cafodd bad achub Porthdinllaen eu galw allan yn hwyr nos Sadwrn at hen dreillong oedd yn tynnu cwch 28 troedfedd, a hynny ddwy filltir i'r gorllewin o Borth Ysgaden a chwe milltir o Borthdinllaen ym Mhen Llŷn.

Rhaff wedi torri

"Roedd y mr yn wyllt ar adegau," meddai cocs Porthdinllaen, Robert Jones.

Fe wnaeth y pump oedd ar y cwch cynta, i gyd o ardal Birmingham, gytuno i gael eu tywys i Borthdinllaen ond wedi i injan y dreillong fethu bu'n rhaid i'r bad achub dynnu'r ddau gwch i ddiogelwch, eglurodd Mr Jones.

Erbyn bore Sul roedd raff angori'r cychod wedi torri ac roedd y ddau ym Mhorthdinllaen tan y llanw uchel nos Sul.

Cychod ym Mhorthdinllaen
Roedd y cychod wedi eu hangori tan y llanw uchel

Cafodd gwaith cynnal a chadw ei wneud yn l Mr Jones ond fe aeth y criw i drafferthion eto ddydd Sul.

Yn y pendraw cafodd y cwch 28 troedfedd ei dywys i Bwllheli ac fe lwyddodd y dreillong i barhau a'i thaith.

"Bu'n rhaid i'r dreillong gael ei hachub y llynedd pan wnaeth dorri i lawr ger Dinas Dinlle," meddai Mr Jones.

"Mae'r bobl yma yn anghyfrifol.

"Does dim gwahaniaeth ganddon ni os ydi pobl go iawn yn torri i lawr a'r cychod ddim mewn cyflwr gwael ond fe allai hyn fod wedi bod yn drychineb," ychwanegodd.

Eglurodd bod radio ar y cwch ond doedden nhw ddim yn gwybod lle'r oedden nhw pan wnaethon nhw gysylltu gynta gyda'r bad achub.

Daw'r digwyddiad wythnosau yn unig ers i'r RNLI gyhoeddi rhybudd i berchnogion wneud yn siwr bod eu cyfarpar yn addas er mwyn osgoi gorfod galw'r bad achub allan.

"Mae'n bwysig edrych a sicrhau bod yr offer diogelwch yn gywir ac yn addas yn ogystal 'r cychod," eglurodd Nicola Davies, rheolwr rhanbarthol ar gyfer diogelwch y mr i'r RNLI.

"Mae siaced achub a rafft achub addas yn gallu bod yn allweddol."
HEFYD:
Pwysau ar fadau achub dros y Nadolig
19 Rhag 05 |  Newyddion
Merch yn aelod o griw achub
08 Ebr 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^