BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 25 Ebrill 2006, 19:09 GMT 20:09 UK
Estrys: Carcharu dyn am dwyllo
Martin Evans gyda rhai o'i estrysiaid
Mae Martin Evans hefyd yn treulio dedfryd am ddelio cyffuriau

Mae cyn Ddyn Busnes y Flwyddyn yng Nghymru wedi ei ddedfrydu i bedair blynedd o garchar am dwyll a olygodd fod dros 100 o fuddsoddwyr wedi colli £900,000.

Mae Martin Evans, 44, o Abertawe, eisoes yn treulio dedfryd o 21 mlynedd am droseddau'n ymwneud ‚ chyffuriau ac arian.

Fe sefydlodd Evans fusnes magu estrys yn 1995 ond aeth i'r wal gan adael buddsoddwyr heb ddim.

Cyfaddefodd iddo ddwyn, masnachu'n dwyllodrus a gweithredu fel cyfarwyddwr tra'n fethdal. Bydd y dedfrydau'n cydredeg.

Dechreuodd Evans y busnes magu estrys gyda'i wraig Esther Marie Evans yn ardal Dynfant yn Abertawe yn 1995.

Targedodd bobl oedd newydd ymddeol drwy hysbysebu mewn cylchgronau ymddeol.

Neges ffacs

Rhoddodd dros 100 o fuddsoddwyr gyfanswm o bron i £900,000 i'r cynllun wedi i Evans addo elw o 70% y flwyddyn.

Ond cafodd llawer o'r arian ei gyfeirio i gyfrifon yn Jersey a'r Bahamas.

Cafodd Evans a'i wraig eu harestio a'u cyhuddo o ddwyn a masnachu'n dwyllodrus, ond ar y diwrnod yr oedd eu hachos i ddechrau yn Abertawe ym Mawrth 2000 anfonodd Evans ffacs i'r llys yn dweud na fyddai'n bresennol.

Esther Evans
Dechreuodd Evans y busnes magu estrys gyda'i wraig Esther Marie Evans
Cafwyd Mrs Evans yn euog o bedwar cyhuddiad o ddwyn ac un o fasnachu'n dwyllodrus a chafodd ddedfryd ohiriedig o ddwy flynedd.

Dywedodd Gregg Taylor, oedd yn erlyn, wrth Lys y Goron Abertawe fod Martin Evans wedi ffoi i Sbaen a'r Iseldiroedd gyda chariad a dyfeisiodd ymgyrch miliynau o bunnoedd yn ymwneud ‚ chyffuriau ac arian.

Daeth ‚ gwerth £3m o leiaf o ecstasi a chocÍn i Brydain.

Dywedodd Mr Taylor fod Evans wedi ei ddal pan geisiodd ddefnyddio pasport ffug o dan enw Paul Kelly i fynd i mewn i'r Unol Daleithiau yn Nhachwedd 2001.

Cafodd ei hedfan yn Űl i Baris a'i arestio ac yn ddiweddarach cafodd ei estraddodi i Brydain lle cafodd ddedfryd o 24 mlynedd o garchar wedi achos yn Llys y Goron Abertawe.

Cafodd y ddedfryd ei gostwng i 21 mlynedd wedi apÍl.

Ar Ebrill 11 eleni plediodd Evans yn euog yn Llys y Goron Caerdydd i naw o'r 11 cyhuddiad yn ymwneud ‚'r buddsoddiad estrys.

Dywedodd Huw Davies, oedd yn amddiffyn, fod Evans wedi bwriadu creu menter lwyddiannus.

Codi cyfyngiadau

Ond os nad oedd y fferm yn dwyll o'r cychwyn, medda'r Barnwr Michael Burr, yna roedd Evans yn fuan wedi gweld ei gyfle i gael arian ar draul eraill.

Cododd y barnwr gyfyngiadau ar ohebu ddydd Mawrth gan ganiatŠu i fanylion am ddedfryd gynharach Evans i gael eu cyhoeddi.

Cafwyd Evans yn ddieuog yn ffurfiol o 23 o gyhuddiadau o gynllwynio i dwyllo a dwyn mewn perthynas ‚ chynllun buddsoddi arall yn ymwneud ‚ bwyd colli pwysau o'r enw Aurum Marketing.

Hefyd cafwyd ef yn ddieuog o gyhuddiad o ddefnyddio pasport ffug.

Dywedodd Mr Taylor fod yr awdurdodau yn ceisio olrhain asedau Evans mewn chwe gwlad.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^