BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 24 Ebrill 2006, 21:06 GMT 22:06 UK
Trafod pryderon am ddyfodol ysbyty
Gwely ysbyty
Bydd yr ysbyty yn cadw hyd at 12 o welyau

Mae'r pwyllgor sy'n ceisio amddiffyn dyfodol ysbyty yng Ngwynedd wedi bod yn trafod eu pryderon mewn cyfarfod cyhoeddus nos Lun.

Fe fu ymgyrchwyr sydd am gadw'r gwelyau yn Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog yn trafod eu pryderon mewn cyfarfod yn Ysgol y Moelwyn yn y dref.

Yn Rhagfyr 2005 pleidleisiodd Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd o blaid lleihau nifer gwelyau Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog o 17 i rhwng wyth a 12 dros dair blynedd nes byddai gwasanaethau'n cael eu sefydlu yn y gymuned.

Ond mae ymgyrchwyr yn galw ar y bwrdd i ailystyried y cynlluniau.

"Yr hyn rydan ni'n ei ofyn ydi bod y bygythiad i dynnu'r gwelyau oddi yma'n gyfan gwbwl yn mynd a'n bod ni wedyn yn adeiladu gwasanaeth gofal o safon yma yn y Blaenau o amgylch 12 o welyau meddygol fydd wedi eu lleoli yn yr ysbyty," meddai Gwilym Euros Roberts, Cadeirydd y Pwyllgor Amddiffyn.

'Pell'

Dywedodd Y Tad Deiniol, aelod o'r pwyllgor amddiffyn, bod gan y gymuned anghenion penodol.

"Rydyn ni'n sylweddoli fod anghenion meddygol ardal yn newid dros y blynyddoedd, does dim amheuaeth am hynny, ond er hynny mae anghenion penodol yn y gymuned yma," meddai.

"Mae'n gymuned sy'n bell o lefydd eraill, mae'n bell i Fangor a'r ysbyty newydd sy'n cael ei hadeiladu ym Mhorthmadog.

"Ffactor arall yw'r chwareli, mae pobl sydd wedi bod yn gweithio yn y chwareli am ddegawdau a'u brest yn wael ac o bryd i'w gilydd mae angen iddyn nhw fynd i'r ysbyty.

"Hefyd mae cenhedlaeth bresennol sy'n gweithio yno ac mae damweiniau ac yn y blaen yn digwydd ac mae angen penodol yn yr ardal yma," meddai.

Wedi i'r pwyllgor gyfarfod ar ddechrau Ebrill honnodd y cadeirydd fod prif weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd wedi dweud mai'r nod fyddai cael gwared ar yr holl welyau yn yr ysbyty ymhen tair blynedd.

Dywedodd Gwilym Euros Roberts, Cadeirydd Pwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog, fod hyn yn groes i addewid gafodd ei wneud y llynedd.

Ond yn l y bwrdd iechyd lleol roedd y geiriau wedi eu cymryd o'u cyd-destun.

Cynnig gwreiddiol y bwrdd oedd cael gwared ar yr holl welyau preswyl ym Mlaenau Ffestiniog - 17 i gyd - ond cadw gwasanaethau cleifion allanol, mn anafiadau a phelydr-X.

'Anaddas'

Galwodd y gymuned am uwchraddio'r ysbyty a daeth 1,000 o bobl i brotestio yn erbyn y cynllun mewn rali yn y dre ym mis Medi 2005.

Ym mis Tachwedd penderfynodd y bwrdd i gadw rhwng wyth a 12 o welyau preswyl am gyfnod o dair blynedd nes y byddai gwasanaethau'n cael eu sefydlu yn y gymuned.

Cafodd Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog ei adeiladu yn 1925 ac yn l y bwrdd iechyd lleol nid yw'n addas i ddarparu rhai o'r gwasanaethau y mae'n dymuno cynnig.

Mae swyddogion iechyd wedi dweud fod angen newid i sicrhau fod y cyfleusterau'n addas ar gyfer y dyfodol.

A dywedodd y bwrdd iechyd fis Hydref nad oedd yr ysbyty yn "darparu gwasanaethau mewn ffordd effeithiol, o ganlyniad i nifer isel y gwelyau" a bod adeilad yr ysbyty a godwyd yn 1925 yn "anaddas o ran cynllun y wardiau ac o ran sicrhau preifatrwydd cleifion."
HEFYD:
Ysbyty: Ar agor am dair blynedd
09 Rhag 05 |  Newyddion
Ysbyty: 'Torri addewid'?
06 Ebr 06 |  Newyddion
Gwelyau: Cynllun cyfaddawd
03 Tach 05 |  Newyddion
Na i 'israddio' ysbytai
20 Hyd 05 |  Newyddion
Rali yn erbyn 'israddio' ysbyty
17 Medi 05 |  Newyddion
Poeni am gynlluniau iechyd
27 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^