BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 25 Ebrill 2006, 06:05 GMT 07:05 UK
Cnoi cil ar waith celf newydd
Jennifer Phillips a'i cherflun gwm cnoi
Fe wnaeth hi gnoi miloedd o ddarnau gwm i greu'r cerflun

Mae myfyrwraig celf o'r de wedi creu darnau celf wrth ddefnyddio deunyddiau anghyffredin.

Un o'r darnau yn arddangosfa unigol gynta Jennifer Phillips yw cerflun bach o ddynes noeth wedi ei greu o ddarnau o gwm cnoi.

Creodd y cyn-athrawes 55 oed o Sir Fynwy, sy'n astudio ym Mhrifysgol Casnewydd, esgid babi o wallt dynol a babi o friwsion bara.

Mae'r arddangosfa yn agor yn Oriel Lan Lofft Y Fenni ddydd Mawrth.

Diddordeb penna Ms Phillips, sy'n byw yn Devauden ger Cas-gwent, yw troi deunyddiau crai cyffredin yn ddarnau celf i brocio'r meddwl.

'Swrealaidd'

Mae'n anelu, meddai, at droi bwydydd, sebon, gwydr wedi malu, yr hyn sydd wedi neu'n gallu dirywio, yn weithiau celf "hyfryd a swrealaidd" drwy eu cerfio, coginio, gwno neu weldio.

Bu'n rhaid iddi gnoi cannoedd o ddarnau o gwm i greu cerflun bach o ddynes noeth.

"Rwy'n hoffi edrych ar y syniad o harddwch a ffieidd-dod, presenoldeb ac absenoldeb, a'm rl i o fewn cymdeithas fel menyw," meddai'r fyfyrwraig sy'n astudio am radd bellach yn Ysgol Gelf, Cyfryngau a Dylunio Prifysgol Casnewydd

Esgid babi o wallt dynol
Esgid i fabi wedi ei gwneud o wallt dynol

"Mae'r gwaith am yr holl emosiynau yr ydyn ni i gyd yn gorfod dygymod nhw mewn bywyd, defodau newid byd fel genedigaeth, priodas, marwolaeth a galar a'r hyn sy'n dod yn eu sgl."

Bu Ms Phillips yn athrawes yn Ysgol Gynradd Ffordd Harold yn Y Fenni am 13 mlynedd ac ers graddio mewn celfyddyd gain yng Nghasnewydd mae wedi arddangos ei gwaith yng Nghaerdydd ac Abertawe.

"Mae ei gwaith yn aml yn cyfeirio at themu fel y teulu, heneiddio a marwolaeth ond bob tro yn gynnes ac yn aml yn ddoniol," meddai ei thiwtor Robert Pepperell.

"Mae hi'n gweithio mewn sawl cyfrwng - cerflunio, fideo, mewnosodiadau - yn aml gan ddefnyddio deunyddiau y mae hi'n eu darganfod, fel gwallt dynol neu ddeunydd sy'n tueddu i ddirywio fel bara a chacenni."

Mae'r arddangosfa yn para tan Fai 6.
HEFYD:
Lluniau: Gwaith i gnoi cil
25 Ebr 06 |  photo galleries


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^