BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Ebrill 2006, 07:08 GMT 08:08 UK
Pafiliwn: Lansio cynllun 'arloesol'
Cr o Siapan yn Llangollen
Y nod yw cynnal digwyddiadau gydol y flwyddyn, nid dim ond adeg yr Eisteddfod

Mae cynllun "uchelgeisiol ac arloesol" gwerth milynau o bunnoedd i roi bywyd newydd i bafiliwn rhyngwladol Llangollen wedi cael ei lansio.

Datblygu'r pafiliwn er mwyn cynnal perfformiadau drwy'r flwyddyn yw'r nod gydag awditoriwm ar gyfer cynulleidfa o 1,500 o bobl, gofod all ymestyn ar gyfer 4,000 o bobl yn achos digwyddiadau mawr fel yr Eisteddfod Ryngwladol.

Cost y cynllun ydi 18m ac mae cais am arian Cronfa Fawr y Loteri eisoes wedi mynd trwy ddwy rownd gyntaf y broses.

Mae disgwyl i swyddogion y gronfa ymweld Llangollen ym mis Mai i asesu'r cais.

Partneriaeth rhwng yr Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a Chyngor Sir Dinbych yw'r prosiect.

Bydd swyddogion y gronfa loteri'n gweld y safle ac yn cynnal trfodaethau manwl am y datblygiad, a fydd yn cynnwys pont droed newydd ar draws yr Afon Dyfrdwy wedi ei chysylltu ffordd yr A5 os y mae'r cynlluniau'n cael eu gwireddu.

Gweledigaeth

Dywedodd cadeirydd tm y prosiect ac aelod o gabinet Cyngor Sir Ddinbych, y cynghorydd Sue Roberts: "Mae hwn yn brosiect cyffrous sydd yn amlwg wedi creu argraff yn barod ar aseswyr Cronfa Fawr y Loteri.

"Rydym yn gobeithio y bydden nhw'n hoffi'r hyn y fydden nhw'n ei weld pan ddaw nhw yma ac y bydden nhw'n rhannu ein gweledigaeth o osof perfformio gydol y flwyddyn.

Bryn Terfel a Katherine Jenkins
Y gobaith yw y gall 4,000 fwynhau cyngherddau gan berfformwyr fel BrynTerfel a Katherine Jenkins

"Ar hyn o bryd dyw'n pafiliwn ddim yn cael ei ddefnyddio'n llawn yn ystod y gaeaf. Mae rhan o'r cynlluniau hefyd yn cynnwys canolfan ymwelwyr newydd a bwyty, adnoddau cymunedol newydd ar gyfer gweithdai theatr a dawns ac ystafelloedd cyfarfod.

"Fe fydd yn creu adeiladau eiconig newydd fydd yn gaffaeliad ac yn atyniad i bobol leol ac ymwelwyr."

Ychwanegodd Gwyn Williams, prif weithredwr y pafiliwn: "Bydd yr adeilad arfaethedig yn rhoi i'r Eisteddfod, sy'n dathlu ei phenblwydd yn 60 eleni, a Llangollen adnodd gwerthchweil o le y gallen nhw barhau i adeiladu ar lwyddiant y 60 mlynedd diwetha."

Os y mae'r prosiect yn pasio trydydd cam y cais am arian loteri fe fydd 250,000 yn cael ei roi ar gyfer datblygu dyluniad.
HEFYD:
Bryn Terfel i ganu yn Llangollen
16 Chwef 06 |  Newyddion
Beirdd a Bollywood yn Llangollen
07 Gorff 05 |  Newyddion
Dawnswyr yn protestio dros fisas
06 Gorff 05 |  Newyddion
Llangollen: Yr hen a'r newydd
05 Gorff 05 |  Newyddion
Mudiad i adfywio Llangollen
13 Ion 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^