BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 20 Ebrill 2006, 06:19 GMT 07:19 UK
Neuadd: 'Yn l i'r gogoniant a fu'
Neuadd y Ganllwyd
Mae'r neuadd sinc ddu yn adeilad adnabyddus ar ochr yr A470

Mae hen neuadd mewn pentref yn y gogledd wedi cael ei hadfer ac mae bellach yn ganolfan gymunedol.

Roedd hen neuadd genhadol o adeilad sinc yng Nganllwyd, Gwynedd, wedi dirywio ac roedd golwg truenus ar un o adeiladau olaf o'i fath yng Nghymru.

Ar gost o 243,000 cafodd yr adeilad ei adnewyddu a bellach mae gan y gymuned yng Ngwynedd le i gynnal digwyddiadau cymdeithasol.

Cafodd Neuadd Bentref Ganllwyd ei hagor yn swyddogol ddydd Iau gan Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan.

Mae'r adeilad sinc du yn un amlwg i deithwyr yr A470 ym mhentref Ganllwyd ger Dolgellau.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen ar y neuadd a ddaeth i'w meddiant yn yn 1936.

Man cyfarfod

Cafodd y neuadd ei chodi yn y 19eg ganrif ac ychydig o neuaddau fel hyn sydd ar l yng Nghymru.

Un sy'n falch bod y neuadd wedi ei hatgyweirio ydi Cadeirydd y Neuadd, Gwyneth Evans, sydd wedi byw yn y pentref ar hyd ei hoes.

"Mae'n adnodd hynod o bwysig - 'does dim siop yma felly'r neuadd yw man cyfarfod ein cymuned.

Neuadd Ganllwyd
Cafodd y neuadd ei hadfer ar gost o 243,000

"Rydw i wedi treulio fy mywyd yn mwynhau pob math o weithgareddau cymunedol yn y neuadd - o bingo i gyngherddau clasurol.

"Rydw i mor falch bod fy mhlant yn mynd i gael y cyfle i fwynhau defnyddio'r lle.

"Mae'n anodd gennym gredu ei bod wedi newid cymaint. Mae hi bellach yn olau, yn gynnes ac nid ydy sŵn y traffig i'w glywed. Mae hi'n wych."

Bellach mae'r cyfleusterau yn yr adeilad yn golygu bod modd ei logi ar gyfer parton, priodasau, cyfarfodydd a sesiynau hyfforddiant.

Bydd preswylwyr yn gallu darparu'r arlwyaeth ar gyfer y digwyddiadau a gellir gwerthu crefftau a chynnyrch lleol yma hefyd.

Mae disgwyl i'r neuadd gael ei defnyddio ar gyfer achlysuron cymdeithasol, gan ddod 'r gymuned ynghyd.

Cydweithio

Mae 'na gynlluniau ar y gweill i sefydlu Ysgol Feithrin yn y Neuadd a byddai modd ehangu hon i feithrinfa i alluogi mwy o famau i ailafael ar weithredu'n economaidd.

Fel rhan o'r gwaith atgyweirio gosodwyd gwres canolog, toiledau, cegin, goleuo a chyfleusterau technoeg gwybodaeth newydd.

Mae'r prosiect wedi rhoi pwyslais ar ddarparu cyfleoedd cyfartal i bawb, drwy sefydlu cyfleusterau cyfieithu, toiledau i bobl ag anableddau a dolen glywed.

"Mae project neuadd bentref y Ganllwyd yn enghraifft ragorol o sut all gweithio mewn partneriaeth gyfrannu at economi lleol, gwella'r amgylchedd corfforol ac atgyfnerthu balchder ac undod y gymuned," meddai rheolwr ardal yr ymddiriedolaeth, John Morgan.

"Rydym wrth ein bodd bod Neuadd Ganllwyd wedi ei hadfer i'r ysblander a fu."

Dydi'r cynllun cyfan ddim wedi ei gwblhau gyda'r cam olaf, i ddarparu deunydd dehonghli a thaflen llwybrau i annog pobl i fwynhau amgylchiadau o amgylch yr ardal, ar y gweill ar hyn o bryd.

Cafodd y gwaith adnewyddu ei wneud o ganlyniad i gefnogaeth arian Amcan 1 Llywodraeth Cynulliad Cymru (121,712) a'r rhaglen Llwybrau i Ffyniant (65,000).

Darparwyd arian punt am bunt hefyd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (46,712) a chymuned Ganllwyd (10,000).

"Mae Amcan 1 wedi bod yn allweddol i ddiogelu ac adnewyddu adnoddau cymunedol pwysig ar hyd y wlad," meddai Rhodri Morgan.

"Mae neuaddau cymunedol yn llawer iawn mwy na brics a mortar - neu sinc yn yr achos hwn.

"Maent yn ganolbwynt i lawer o drefi a phentrefi ar hyd a lled Cymru, ac yn ysgogi ac yn hybu parhd ysbryd cymdogol.

"Bydd y neuadd newydd hwn yn helpu i greu cyfleoedd economaidd gwych yn y pentref, ac mae'r hyfforddiant TG yn cynnig gwasanaeth heb ei ail i ddefnyddwyr abl a llai abl."
HEFYD:
Bywyd newydd i hen neuadd
10 Meh 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^