BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 18 Ebrill 2006, 12:26 GMT 13:26 UK
100 o swyddi'n hwb i dre
Ffatri Sony ym Mhencoed
Sony oedd un o'r cwmnau cynta o Japan i sefydlu yng Nghymru
Mae ffatri Sony ym Mhen-coed ger Pen-y-bont wedi cael ei phrynu fel rhan o gytundeb sy'n werth 83m.

Cyhoeddodd y cwmni electroneg ym Mehefin y byddai ffatri Pen-coed ac ail ffatri ym Mhen-y-bont yn cau a 650 o bobl yn cael eu diswyddo.

Oherwydd cytundeb Macquarie Global Property Advisors (MGPA) bydd Sony'n gosod ar brydles hanner safle Pen-coed.

Yn y cyfamser, mae 100 o swyddi yn cael eu creu ym Mhen-y-bont gan gwmni gwasanaethau ariannol o Nottingham.

O dan y cytundeb MGPA, mae Sony wedi gwerthu wyth eiddo yn Ewrop a bydd yn gosod ar brydles 65% o'r safleoedd, gan gynnwys hanner y ffatri 800,000 o droedfedd sgwr ym Mhencoed ger yr M4.

Cafodd y ganolfan dechnoleg ei chodi ym Mhen-coed yn 1993 ac mae'n ymestyn dros 57 erw.

Safle Pencoed o'r awyr
Safle Sony ym Mhencoed o'r awyr

Dywedodd uwch is-lywydd Sony Derry Newman fod y cwmni wedi cyflawni "gwelliannau sylweddol" i'w system gyflenwi Ewropeaidd a bod dim angen yr holl adeiladau ar y cwmni.

"Cafodd y safle cyfan ei godi i safon uchel ac mae wedi ei leoli'n amlwg wrth ymyl yr M4," meddai un o'r partneriaid Chris Sutton.

'Gweithlu medrus'

Yn Rhagfyr cyhoeddodd Sony y byddai'n gwerthu ei ffatri ym Mhen-y-bont i ddatblygwr fyddai'n paratoi ar gyfer unedau busnes llai a stordai.

Yn y cyfamser, cafodd ardal Pen-y-bont hwb ddydd Mawrth am fod cwmni o Nottingham, Jigsaw, wedi trefnu prydles 10-mlynedd cyn sefydlu canolfan alwadau.

Bydd yn creu 100 o swyddi gyda chymorth grant Llywodraeth y Cynulliad.

Mae'r cwmni wedi dechrau recriwtio gweithwyr ar gyfer y ganolfan sy'n arbenigo mewn yswiriant a chynnyrch telathrebu.

Dywedodd AC Pen-y-bont Carwyn Jones fod y cwmni wedi cael ei ddenu i dde Cymru "oherwydd gweithlu medrus iawn ... cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol a'r agwedd broffesiynol o ran gwerthu'r manteision hyn".
HEFYD:
Sony: 650 yn colli gwaith
29 Meh 05 |  Newyddion
Sony: 300 o swyddi'n diflannu
20 Ion 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^