BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 17 Ebrill 2006, 13:35 GMT 14:35 UK
Protestwyr am herio ad-drefnu
Baner y protestwyr
Mae tua 50 o bobl wedi bod yn cynnal protest undydd

Mae pobl wedi bod yn cynnal protest yn erbyn cynlluniau i ad-drefnu ysbytai yn y gorllewin ddydd Llun.

Bu dros 50 o brotestwyr yn lleisio eu pryder am y cynlluniau i gau neu leihau gwasanaethau Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd, sir Benfro.

Mae argymhellion i gau Llwynhelyg ac Ysbyty Glan Gwili yng Nghaerfyrddin a chodi ysbyty newydd rhwng y ddwy dref.

Ond mae Prif Weithredwr dros dro Ymddiriedolaeth Iechyd Sir Benfro a Derwen, Mary Hodgeon, yn dweud ei bod wedi'i siomi 'r brotest oherwydd bod nifer o gyfarfodydd cyhoeddus wedi eu trefnu yn ystod yr wythnosau nesaf.

Rhaid i Ymddiriedolaeth Iechyd Sir Benfro a Derwen, sydd mewn dyled o tua 11m, dalu 2.4m y flwyddyn yn l i Lywodraeth y Cynulliad tan 2009.

Ond gan fod y diffyg yn mynd yn l i 2004/5 mae'r bwrdd wedi cael gorchymyn i arbed tua 4m erbyn Ebrill.

Dywedodd un o'r protestwyr, Cherie Harvey: "Mae'r frwydr yn mynd i barhau - ni fydd yn dod i ben. Mae'n rhaid iddyn nhw wrando.

"Mae torri nl wedi bod ar ein gwasanaethau tn, heddlu a'r swyddfa post - mae popeth yn mynd o'r ardal.

"Ond mae'r bobl yn bwriadu sefyll yn gadarn ac ni fydd newid i'r ysbyty," ychwanegodd.

Byddai'r newidiadau yn golygu:

 • Colli 12 o sesiynau theatr yr wythnos yn Ysbyty Llwynhelyg
 • Cau pedwar gwely dibyniaeth uchel yn Llwynhelyg
 • Cau pum gwely yn Ysbyty De Penfro
 • Dod gofal dros nos i ben mewn unedau mn anafiadau yn Ysbyty Bwthyn Dinbych-y-Pysgod
 • Cau Ysbyty Dydd Cleddau
 • Dod gwasanaeth nyrsio'r ardal dros nos i ben
 • Lleihau gwariant a gofal y rhai sy'n dirprwyo dros y meddygon
 • Lleihau costau rheoli
 • Rhoi'r gorau i ddefnyddio staff asiantaethau

  Dywedodd Ms Hodgeon: "Mae'r newidiadau sydd wedi eu hawgrymu yn ymwneud chynnig y gwasanaeth iechyd gorau i bobl yr ardal".
 • HEFYD:
  Toriadau iechyd: Sicrhau cleifion
  11 Medi 05 |  Newyddion
  Ysbytai: 'Ad-drefnu anferth'
  28 Maw 06 |  Newyddion
  Pryder am ddyfodol ysbyty
  13 Awst 05 |  Newyddion


  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^