BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 17 Ebrill 2006, 10:27 GMT 11:27 UK
Ymgyrch i agor ysgol Patagonia
Ysgol yr Hendre, Trelew, Patagonia
Mae'r ysgol feithrin yn hwb i'r Gymraeg yn Nhrelew

Ym Mawrth cafodd ysgol feithrin Gymraeg ei hagor yn y Wladfa ac mae rhaglen ddogfen wedi dilyn yr ymgyrch i'w hagor.

Mae hanes sefydlu Ysgol Feithrin yr Hendre yn cael ei nodi ar ffurf dyddiadur fideo drwy lygaid athrawes ‚ rhan flaenllaw yn yr ymgyrch i sefydlu'r ysgol yn Nhrelew.

Cyn sefydlu'r ysgol sy'n dysgu plant rhwng tair a phump oed yn Gymraeg a Sbaeneg, roedd dosbarth yn cyfarfod mewn festri capel bum niwrnod yr wythnos ac am ddwy awr a hanner y dydd.

Pan ddaeth apÍl o Drelew ... am adeilad addas i agor yr ysgol roeddwn yn awyddus iawn i helpu
Ann-Marie Lewis

Mae ysgol feithrin wedi bod yn Y Gaiman ers dros 10 mlynedd ond dyma'r gyntaf yn Nhrelew.

Bu Ann-Marie Lewis o Ffwrnes ger Llanelli yn gweithio fel athrawes Gymraeg ym Mhatagonia rhwng haf 2001 a 2002

Treuliodd flwyddyn yn Nhrelew yn nhalaith Chubut, Patagonia, lle y cyfarfu ‚'i darpar ŵr, Fabio Lewis.

Wedi iddyn nhw ddychwelyd fe briododd y ddau yng Nghymru yn Ebrill 2003 ac erbyn hyn mae'r ddau'n trefnu teithiau i griwiau o Gymry draw i Batagonia a'r Ariannin.

Codi arian

Roedd hi'n frwd o blaid agor ysgol feithrin Cymraeg newydd yn Y Wladfa er mwyn sicrhau na fyddai'r iaith Gymraeg yn diflannu.

"Pan ddaeth apÍl o Drelew, dan arweiniad Catrin Morris de Junyent, am adeilad addas i agor yr ysgol roeddwn yn awyddus iawn i helpu," meddai Ann-Marie sydd erbyn hyn wedi ymgartrefu ym Mhontlliw ger Abertawe.

"Roedd Cymdeithas Cymry-Ariannin wedi cymryd yr awenau cychwynnol, ond fe benderfynodd criw bach ohonom ffurfio is-bwyllgor gan fynd ati i drefnu noson lawen er budd ysgolion a chanolfannau meithrin y Wladfa, a chanolbwyntio ar yr angen yn Nhrelew."

Ysgol yr Hendre, Trelew, Patagonia
Cafodd yr ysgol ei hagor ddechrau mis Mawrth

Roedd angen $125,000 peso, tua £26,000, i brynu adeilad addas ac fe aed ati i drefnu nifer o weithgareddau i godi arian.

Yna fe luniwyd cynllun ymarferol i hybu'r ymgyrch a threfnwyd ocsiwn yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005.

Bu'r ocsiwn yn llwyddiant ysgubol, gan godi bron £17,000.

"Wedi dwy flynedd o ymdrechion caled y naill ochr i'r Iwerydd, diwedd y g‚n oedd pŵer y pesos ac ym mis Hydref y llynedd fe gyflwynwyd siec o $54,000 (tua £30,000) i Gylch Cymraeg Trelew yn Eisteddfod y Wladfa," meddai Ann-Marie.

Mae'r adeilad erbyn hyn wedi ei gwblhau a drysau'r ysgol feithrin newydd ar agor led y pen.

Mae'r rhaglen yn cyflwyno golwg bersonol Ann-Marie Lewis ar yr ymgyrch am ddwy flynedd.

Ysgol Trelew, nos Lun y Pasg ar S4C am 2025.
HEFYD:
Agor ysgol feithrin yn Y Wladfa
06 Maw 06 |  Newyddion
Casglu arian i godi ysgol yn y Wladfa
25 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^