BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 14 Ebrill 2006, 17:07 GMT 18:07 UK
Profion ar adar marw ar draethau

Mae'r heddlu a swyddogion yr amgylchedd yn casglu cyrff 16 o adar sydd wedi eu canfod yn farw ar ddau draeth yn y gogledd.

Cafodd chwe gwylog marw eu canfod ar draeth Harlech a 10 arall ar draeth Cricieth gerllaw.

Mae swyddogion yn casglu'r adar marw ac fe fyddan nhw'n cael eu profi am ffliw adar.

Dywedodd llefarydd ar ran Prif Swyddog Milfeddygol Cymru bod hyn yn rhan o "drefn reolaidd er mwyn bod yn wyliadwrus" a dywedodd fod y ffliw adar H5N1 yn llai tebygol mewn gwylogod.

Dywedodd y llefarydd: "Dyma drefn reolaidd er mwyn bod yn wyliadwrus lle mae mwy na thri aderyn gwyllt neu aderyn yr ardd wedi eu canfod gyda'i gilydd yn yr un lle.

"Mae'r ffliw adar H5N1 yn llai tebygol mewn gwylogod nac elyrch, gwyddau na hwyaid ac nid yw'n fwy tebygol o gael canlyniad positif na'r miloedd o adar eraill sy'n cael eu casglu ar gyfer eu profi," meddai.

'Nifer o ffactorau'

Profodd alarch a gafodd ei ganfod yn farw yn Cellardyke, Yr Alban ar Fawrth 29 yn bositif am y feirws HN51 ond does dim achos arall wedi ei gadarnhau ym Mhrydain ers hynny.

Dywedodd y llefarydd: "Yr Alban yw'r ardal o flaenoriaeth o hyd a dylai canlyniadau gweddill Prydain fod ar gael o fewn wythnos."

Dywedodd Defra nad yw'n anarferol i ganfod adar marw ym Mhrydain, a dywedodd fod nifer o ffactorau a allai fod yn gyfrifol am achosi'r marwolaethau gan gynnwys clefydau heintus, y tywydd, gwenwyn a diffyg bwyd.

Dywedodd llefarydd na fydden nhw'n gwneud sylw ar achosion unigol ond y byddai Defra yn ymchwilio i adroddiadau sydd wedi eu gwneud i'w llinell gymorth ac y bydden nhw'n cymryd samplau.

"Fel y gallwch chi ddeall rydyn ni newydd gael gaeaf oer ac mae'n gyfnod lle gallech chi fod yn canfod adar marw," meddai'r llefarydd.

Mae'r llinell gymorth, a sefydlwyd chwe mis yn l, wedi cael miloedd o alwadau.

Dywedodd y llefarydd ar ran Defra eu bod yn gofyn i bobl gyda dofednod i "ymgyfarwyddo eto" gyda chanllawiau'r ffliw adar a dywedodd fod ganddyn nhw ddiddordeb yn benodol mewn elyrch unigol sy'n farw neu niferoedd uchel o hwyaid a gwyddau.

Mae profion yn parhau i gael eu cynnal ar alarch a gafodd ei ganfod yn farw ar Ynys Mn yr wythnos ddiwethaf.

Rhif ffn llinell gymorth Defra yw 08459 33 55 77.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^