BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 11 Ebrill 2006, 06:24 GMT 07:24 UK
Urdd: Galw am newid arwyddair
Logo Urdd Gobaith Cymru
Mae'r arwyddair wedi bod ers 1930au

Mae rhai'n galw am newid arwyddair Urdd Gobaith Cymru a hepgor y gair Crist.

Dywedodd dau Iddew o Lanbedr Pont Steffan y dylid dileu'r gair er mwyn sicrhau fod cred Moslemiaid ac Iddewon Cymru "yn cael lle teilwng".

Dros Gymru, Cyd-ddyn a Chreawdwr yw eu hawgrym nhw.

Mae'r Urdd wedi dweud eu bod yn barod i drafod ond dim ond os oes pwysau o'u haelodau.

"Os ydi'r mudiad yn awyddus i gynnwys aelodau sydd ddim yn Gristnogion, mae'n bryd newid yr arwyddair," meddai Lavinia Cohn-Sherbok o Fwlchllan. Mae hi a'i g&373;r yn Iddewon.

'Celwydd'

"Mae lot o blant nawr ddim yn caru Crist ... maen nhw'n anffyddwyr, yn Foslem, yn Iddew neu rywbeth.

Lavinia Cohn-Sherbok
Mae Lavinia Cohn-Sherbok yn Iddewes ac am weld y newid

"Dydi hi ddim yn beth da i blant ddweud celwydd."

Cymerodd hi 10 mlynedd i sylfaenydd yr Urdd, Syr Ifan ab Owen Edwards, ddewis arwyddair oedd yn ei fodloni. Yn y 1920au, yn y fersiwn gwreiddiol, doedd dim cyfeiriad at Grist o gwbwl.

Ond tra bod "Cymru a Chyd-ddyn" i rai mor dderbyniol heddiw ag yn y 1930au, mae Cyngor Moslemiaid Cymru am ddileu'r cyfeiriad at Grist.

"Os yw'n fudiad sy'n delio 'r gymuned Gristongol, digon teg," meddai Saleem Kidwai o Gyngor Moslemiaid Cymru.

'Cynnwys pawb'

"Ond os ydyn nhw am gynnwys ffydd a chymunedau eraill yna, mae'n bwysig cynnwys pawb a dwi'n meddwl bod Creawdwr yn well."

Bum mlynedd yn l bu arolwg gasglodd fod mwyafrif aelodau'r Urdd a mwy na hanner yr arweinyddion o blaid newid.

Efa Gruffudd Jones
Efa Gruffudd Jones: Dim bwriad newid ar hyn o bryd

"Fe gawson nhw ddewis o eiriau gwahanol ar gyfer yr arwyddair," meddai Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr y mudiad.

"Doedd dim un arwyddair yn amlygu'n fwy nag un arall ac felly wnaethpwyd dim byd ... roedd y sampl yn fach iawn ac felly allwn ni ddim ei chymryd fel sampl ddibynadwy ar gyfer y drafodaeth ar hyn o bryd."

Ond mae rhai'n credu na fydd newid arwyddair yn gwneud unrhyw wahaniaeth.

"Dydi o ddim mewn unrhyw ffordd yn effeithio ar bobl o ddaliadau nac o ffydd wahanol," meddai'r Parchedig Alun Tudur o Gaerdydd.

"Mae 'na groeso iddyn nhw yng Nghymru ac mae 'na groeso iddyn nhw ym mudiad yr Urdd.

"Dwi ddim yn gweld, mewn gwirionedd, anhawster na dadl gref i newid yr arwyddair."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^