BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 8 Ebrill 2006, 16:29 GMT 17:29 UK
Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2007
Yr orymdaith ddydd Sadwrn
Fe orymdeithiodd cannoedd o bobl trwy dref Caerfyrddin ddydd Sadwrn

Fe orymdeithiodd cannoedd o bobl Sir Gr trwy dref Caerfyrddin ddydd Sadwrn i gyhoeddi bod Eisteddfod yr Urdd yn dod i'r cylch y flwyddyn nesaf.

Roedd yr orymdaith yn benllanw wythnos o weithgareddau yn y sir i groesawu Gŵyl Ieuenctid fwyaf Ewrop i'r ardal yn 2007.

Ar safle Sioe y Tair Sir yn Nantyci, Caerfyrddin, y bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal a'r tro diwethaf yr oedd yr Eisteddfod yng Nghaerfyrddin oedd yn 1966.

Mae'r ŵyl yn cynnwys 400 o gystadlaethau sy'n denu 15,000 o gystadleuwyr a mwy na 100,000 o ymwelwyr.

Dywedodd Tom Dafis, o Ffynnon-ddrain, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, fod safle'r Tair Sir "yn lle rhagorol i gael yr ŵyl."

"Mae yna waith mawr wedi ei wneud yn barod," meddai.

"Mae rhai pwyllgorau wedi cyrraedd eu targed yn barod hyd yn oed."

Dechreuodd y dathliadau yn Llanymddyfri ddydd Sadwrn diwethaf a chafodd sioe gerddorol newydd, Llyn y Fan Fach, ei pherfformio.

Yn ystod yr wythnos perfformiodd Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth yn Neuadd Pontyberem a chafodd cyngerdd mawreddog ei gynnal yn y Lyric yng Nghaerfyrddin.

Y Prifardd Tudur Dylan Jones, a Chadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a Chelfyddydau'r Urdd oedd yn cyflwyno Cr a Band Pres Ieuenctid Sir Gaerfyrddin, y Teulu Singh o Landybie, Dawnswyr Hafodwennog a Dawnswyr Penrhyd o Rydaman.

'Codi arian'

Yna cafwyd diwrnod o ddathlu ddydd Sadwrn ar y diwrnod cyhoeddi swyddogol.

Yn ystod yr wythnos fe fu Sulwyn Thomas yn teithio o gwmpas y sir mewn fan yn llawn o nwyddau Eisteddfodol.

"Mae hwn yn gyfle gwych i hyrwyddo'r Eisteddfod a chodi arian i grwpiau lleol," meddai Mr Dafis.

Dyma'r rhestr lawn o ddigwyddiadau:

 • Ebrill 1 - Dathliadau yn cychwyn yn Llanymddyfri
  Miri'r Pasg
  Sioe Gerdd Llyn y Fan Fach
  Gig yng Nghlwb Rygbi Llanymddyfri

 • Ebrill 3 - Cwis yng Nghlwb Golff y Garnant

 • Ebrill 4 - Noson o Chwaraeon ym Mro Teifi

 • Ebrill 5 - Perfformiad Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth

 • Ebrill 6 - Twmpath ac arddangosfa dawnsio gwerin yn neuadd Ysgol Griffith Jones, San Clr.

 • Ebrill 7 - Cyngerdd yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin a chyflwyno'r Rhestr Testunau.

 • Ebrill 8 - Jambori a Gorymdaith trwy ganol tref Caerfyrddin.
  Gig gyda Frizbee, Mattoidz, Coda, Tangwystl a Celsain yn Neuadd San Pedr.

 • Ebrill 9 - Cymanfa ganu yng Nghapel Als, Llanelli dan arweiniad Meinir Richards gyda Christopher Davies yn cyfeilio. Bydd eitemau gan Gr Meibion Llanelli, Cr Ysgol y Strade a Chr Ysgol Dewi Sant Llanelli.
 • HEFYD
  Creu logo i'r Urdd yn Sir Gr
  03 Gorff 05 |  Newyddion
  Yr Urdd yn mynd i Gaerfyrddin yn 2007
  23 Tach 05 |  Newyddion
  Yr Urdd yng Nghonwy yn 2008
  15 Tach 05 |  Newyddion
  Urdd yn cyhoeddi lleoliad
  09 Maw 05 |  Newyddion
  Eisteddfod yn 'llwyddiant mawr'
  06 Meh 05 |  Newyddion

  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^