BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 6 Ebrill 2006, 06:57 GMT 07:57 UK
Annog pobl i deithio ar fysiau
Bysiau Traws Cambria  (Llun: Traws Cambria)
Mae'r gwasanaethau am ddim yn profi'n boblogaidd, medd y cyngor

Mae gwasanaeth bws am ddim wedi dechrau yng Ngheredigion i annog mwy o bobl i adael eu ceir adref.

Mae'r gwasanaeth yn cludo teithwyr rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin am wythnos.

Dywedodd Cyngor Ceredigion fod y cynllun wedi bod yn llwyddiant hyd yma gyda defnyddwyr yn helpu'r amgylchedd ac arbed arian.

Gellir defnyddio gwasanaeth y Traws Cambria rhwng Aberystwyth, Aberteifi, Cei Newydd a Chaerfyrddin tan ddydd Sadwrn.

Yn y gorffennol mae rhai wedi bod yn feirniadol o wasanaethau bws gan ddweud nad ydyn nhw'n rheolaidd a'u bod yn rhy ddrud.

Ond dywedodd y cyngor fod y gwasanaethau newydd wedi arwain at newid agweddau tuag at fysiau yng nghefn gwlad.

Mae Rhodri Beaumont, 23, sy'n gweithio i'r cyngor, wedi defnyddio'r gwasanaeth bws yn hytrach na rhannu car gyda'i gefnder, Gwilym Morgan, 24.

'Glān a chyfforddus'

"Pe baen nhw'n gostwng y prisiau fe fyddwn i'n ystyried defnyddio'r gwasanaeth bob dydd," meddai Mr Beaumont, sy'n teithio 15 milltir o Lanon i Aberystwyth yn ddyddiol.

"Byddai'n costio tua £5 y diwrnod i mi i gael tocyn dwy ffordd ar fws tra mod i fel arfer yn gwario £10 yr wythnos ar danwydd ar gyfer fy ngwaith.

"Mae ceir yn fwy cyfleus a hyblyg, ond roeddwn i'n credu fod y bysiau newydd yn lān a chyfforddus. Roedden nhw'n wahanol i'r bysiau roeddwn i'n eu defnyddio pan yn iau, oedd yn hen a drewllyd," meddai.

Dywedodd Tomi Jones, o Gyngor Ceredigion, fod gan y Traws Cambria fysiau newydd sy'n gwneud teithio gyda bws hyd yn oed yn haws.

"Mae defnyddio gwasanaeth y Traws Cambria fel cyfrwng i deithio i ac o'r gwaith yn ffordd wych o arbed arian ar danwydd, arbed yr amgylchedd ac yn ffordd o gyrraedd y gwaith yn barod i wynebu'r diwrnod, gyda rhywun arall wedi eich cludo yno ac wynebu trafnidiaeth y bore," meddai.

Cymhorthdal gan Lywodraeth y Cynulliad sydd wedi ariannu'r gwasanaeth am ddim.
HEFYD:
Cynllun bws £1.6m i ieuenctid
09 Maw 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^