BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 6 Ebrill 2006, 12:14 GMT 13:14 UK
Caerdydd: 17 o ysgolion i gau?
Dosbarth (Llun cyffredinol)

Gallai 11 o ysgolion cynradd a chwech o ysgolion uwchradd gau yng Nghaerdydd fel rhan o gynllun ad-drefnu.

Mae'r cynllun, fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus, wedi ei lunio gan fod 8,000 o lefydd gwag yn ysgolion y ddinas.

Fe fu disgyblion yn Ysgol Cantonian yn Y Tyllgoed, sydd wedi ei chlustnodi i gau, yn protestio ddydd Iau.

Rhan o'r cynllun ad-drefnu yw codi nifer ysgolion Cymraeg.

Mae'r amserlen o ran cau yn amrywio a gallai rhai o'r ysgolion sydd yn y fantol fod ar agor am rai blynyddoedd eto.

Dywedodd Cyngor Caerdydd fod bwriad buddsoddi 300m mewn adeiladau ysgol.

Mae'r cyngor yn dweud ei fod wedi cael gorchymyn gan Lywodraeth y Cynulliad a'r corff arolygu Estyn i leihau'r nifer o lefydd gwag yn ysgolion y ddinas.

Bydd ysgolion uwchradd Llanedyern, Llanrhymni, Tredelerch, Cantonian, Mair Ddihalog ac Illtyd Sant yn cau dan y cynllun ad-drefnu arfaethedig.

Ond fe fydd tair ysgol uwchradd newydd yn agor - un ohonyn nhw'n ysgol gyfwng Cymraeg.

Bydd ysgol uwchradd Gatholig yn cymryd lle ysgol isaf Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Wen, ysgol fwya'r ddinas ar hyn o bryd, ac fe fydd ysgol uwchradd gymunedol yn agor yn Nhredelerch.

Hefyd mae bwriad adeiladu dwy ysgol gynradd newydd - un ym Mhontprennau, ardal sydd heb ysgol ar hyn o bryd, ac ysgol Gymraeg yn ardal Trowbridge.

Ni fydd rhai o'r ysgolion sy'n cael eu rhestru yn y ddogfen ymgynghori yn cael am hyd at saith mlynedd ond mae bwriad agor ysgol i wasanaethu ardal Pontprennau a Hen Laneirwg ym Medi 2008.

Mae newidiadau i dalgylchoedd yn cael eu cynnwys yn y cynigion yn ogystal ag ymroddiad i fuddsoddi 300m dros gyfnod o 10 i 15 blynedd i gwblhau gwaith cynnal a chadw sydd angen ei wneud ers tro i adeiladau ysgolion.

Sylfaen

Dywedodd arweinydd y cyngor Rodney Berman: "Nod y cynigion yw sicrhau'r addysg orau bosib i holl blant Caerdydd am genedlaethau i ddod."

Fe ddywedodd fod y cynllun buddsoddi 300m "digynsail" yn "sylfaen" i wireddu gweledigaeth y cyngor i ddarparu "system addysg safon uchel, arloesol a chynwysedig".

"Rydym yn anelu at ddatblygu'r safon uchaf posib o addysg yn ysgolion Caerdydd fel y gallai pob disgybl gyrraedd safonau uchel."

Ychwanegodd Mr Berman y bydd y cynllun yn destun ymgynghori i rieni a grwpiau eraill ac ei fod eisiau adborth cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol.

Mae gweinidog addysg y cynulliad Jane Davidson wedi gwrthod gwneud sylw am y cynlluniau gafodd ei hamlinellu i brifathrawon yn y ddinas ddydd Mercher.

Fydd y cynigion yn cael eu cyhoeddi ddydd Iau ar gychwyn cyfnod o dri mis o ymgynghori.
HEFYD:
Ysgolion: Bron 76,000 o leoedd gwag
06 Ebr 06 |  Newyddion
Ad-drefnu: Hysbysu penaethiaid
04 Ebr 06 |  Newyddion
Ysgolion 'i gau' yng Nghaerdydd
02 Ebr 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^