BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Ebrill 2006, 12:56 GMT 13:56 UK
Achosi creulondeb: Carchar
Damien French
Beiodd French un o'i ffrindiau

Mae dyn ifanc wedi cael dedfryd o garchar o chwe mis wedi ei ohirio am flwyddyn ar ôl iddo achos creulondeb i anifeiliad.

Cafodd Damien French, 20 oed o Fae Colwyn, ei wahardd rhag cadw anifeiliaid anwes am 10 mlynedd ac mae wedi ei wahardd rhag mynd i Sŵ Fynyddig Bae Colwyn am 18 mis.

Fe'i cafwyd yn euog o greulondeb wedi iddo gymryd cwningen o ardal gaeëdig yn y sŵ fynydd cyn ei thaflu at aligator yn Hydref.

Roedd cadeirydd yr ynadon wedi ei rybuddio y byddai'n wynebu cyfnod posib o dan glo.

Clywodd ynadon Llandudno ym Mawrth i French gymryd y gwningen o fan lle oedd plant yn rhoi mwythau i anifeiliaid.

Roedd French wedi honni mai cyfaill 14-oed na ellir ei enwi oedd wedi taflu'r gwningen.

Lladdodd un o'r ddau aligator, Albert, y gwningen ond heb ei bwyta.

Albert yr aligator
Fe welodd ferch ifanc y gwningen yn y gawell gyda'r aligator

Roedd y llys wedi clywed fod French a dau gyfaill wedi tanio a thaflu sigarét at fwnci ac roedd French wedi ei weld yn estyn i mewn i gawell llwynog Arctig.

Eisoes roedd French wedi cyfaddef iddo dorri dwy ffenest siop ym Mae Colwyn yn oriau mân y bore ar ôl yr hyn ddigwyddodd yn y sŵ.

Dywedodd yr amddiffyn, Chris Dawson, na allai'r llys fod yn siwr ei fod wedi taflu'r gwningen.

Ar ôl yr achos dywedodd cyfarwyddwr gweinyddol y sŵ, Chris Jackson, ei fod yn fodlon ar y ddedfryd.

"Mae hon yn wers i unrhyw un sy'n ymosod ar anifeiliaid diamddiffyn," meddai.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^