BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 3 Ebrill 2006, 06:12 GMT 07:12 UK
Ad-drefnu ysbytai: Ymgynghori
Ysbytau Maelor, Wrecsam (top) Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan (chwith) ac Ysbyty Gwynedd, Bangor
Y bwriad yw canolbwyntio mwy ar wasanaethau yn ysbytai rhanbarthol y gogledd
Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cychwyn ddydd Llun dros gynigion i ad-drefnu gwasanaethau ysbytai yng Ngogledd Cymru.

Ymysg y cynigion gafodd eu datgelu ym mis Chwefror y mae cau dau ysbyty - Ysbytai Abergele ac Ysbyty HM Stanley yn Llanelwy.

Fe allai sgiliau arbenigol gael eu canoli yn nhri ysbyty rhanbarthol y gogledd - Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Wrecsam Maelor.

Bydd y cyfnod ymgynghori 12 wythnos yn cynnwys cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus lleol ac arddangosfeydd.

Mae'r cynigion hefyd yn argymell newidiadau yn Ysbyty Llandudno, a fyddai'n colli tri gwely coronari. Byddai gwasanaethau cansyr y fron hefyd yn cael eu trosglwyddo i ganolfan arall.

Y ddogfen ymgynghorol Cynllun Gogledd Cymru sy'n amlinellu newidiadau arfaethedig dros y pump i 10 mlynedd nesa.

Mae'r adolygiad yn cael ei gynnal yng nghyd-destyn poblogaeth sy'n heneiddio a'r ffaith fod llai o gleifion angen triniaeth yn yr ysbyty.

Byddai mwy yn cael eu trin yn y gymuned - mewn meddygfeydd, clinigau, gartre a thrwy gyngor dros y ffn.

'Gweledigaeth fentrus'

Dywed y tm adolygu, sy'n cynnwys aelodau o ymddiredolaethau iechyd a byrddau iechyd lleol y rhanbarth, fod y ddogfen yn "weledigaeth fentrus" ar gyfer y dyfodol.

"Mae angen i ni ddechrau cynllunio ar gyfer dyfodol fydd yn gweld y safonau ucha o ofal meddygol yn cael eu darparu ar gyfer pobl gogledd Cymru", meddai Trefor Jones, cadeirydd y bwrdd adolygu.

CRYNODEB O'R CYNIGION
Gwasanaethau llym i symud o Landudno
Achosion orthopadig i symud o Abergele i Ysbyty Glan Clwyd
Meddygaeth y llygad i symud o HM Stanley i Ysbyty Glan Clwyd
Symud gwasanaethau adferiad strc o HM Stanley i safle mwy priodol
Rhagor o drafodaeth ynghylch dyfodol ysbytai, eu cau yn bosibilrwydd

Ond mae pryderon eisoes wedi eu mynegi yn lleol ynghylch colli gwasanaethau'r tri ysbyty llai a'r posibilrwydd o gau'r ysbytai'n gyfangwbwl.

Dywed rheolwyr y gwasanaeth iechyd mai sicrhau'r gofal gorau bosib yw'r nod ond poeni y mae aelodau'r gwrthbleidiau yn y Cynulliad mai torri costau yw'r flaenoriaeth.

Ym mis Chwefror y daeth manylion yr adolygiad i'w amlwg, ond fe gychwynnodd y broses ym mis Gorffennaf y llynedd.

Mae Ysbyty Abergele 49 o welyau ac mae'n cynnig gwasanaethau orthopedig a meddyginiaeth y fron. Amcangyfrifir fod angen 4.4m i'w gynnal a chadw.

Yn Ysbyty HM Stanley mae 22 o welyau ac mae'r uned yn cynnig gofal i gleifion ar l strc, i gleifion allanol ac mae'r rhoi gofal adferiad i'r henoed.

Ond mae'r adolygiad yn rhagweld y byddai'n costio 2.5m i wneud gwaith cynnal a chadw sydd angen ei gwblhau.

Yn ystod y blynyddoedd diwetha mae 4.5m wedi ei fuddsoddi yn Ysbyty Llandudno, gan gynnwys dwy ward ac adran adferiad.

Mae'r ddogfen ymgynghori'n argymell sefydlu canolfan ragoriaeth ar gyfer gwasanaethau adferiad yna.
HEFYD:
Cyfarfod brys ad-drefnu ysbytai
17 Maw 06 |  Newyddion
Cyfarfod i adolygu cynllun iechyd
14 Maw 06 |  Newyddion
Adolygiad: Dau ysbyty i gau?
12 Maw 06 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^