BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 31 Mawrth 2006, 19:46 GMT 20:46 UK
Myfanwy: Dadorchuddio plac
Myfanwy Talog
Mae pentref genedigol Myfanwy Talog yn ei chofio ar ei phen-blwydd

Mae plac wedi cael ei ddadorchuddio ddydd Gwener i gofio un o actoresau enwocaf Cymru, Myfanwy Talog.

Fe wnaeth yr achlysur ddigwydd ar ddyddiad ei phen-blwydd yn 61-oed ond bu farw o ganser a hithau bron yn 51-oed ym 1995.

Bu Ms Talog yn actio gyda Ryan a Ronnie ac mewn cyfresi plant a chomedau teledu gan gynnwys The Magnificent Evans gyda'r diweddar Ronnie Barker.

Cafodd y plac ei ddadorchuddio gan ei brawd, Gwilym Williams, yn y pentref lle cafodd ei geni - Caerwys yn Sir y Fflint.

Syniad Sarah Dixon a symudodd i'r pentref dair blynedd yn l oedd cael plac i gofio'r actores.

"Edrychais ar raglen yn dathlu bywyd Myfanwy Talog ac roeddwn yn ymwybodol o'r ffaith nad oedd byth wedi anghofio'u gwreiddiau," meddai.

Ymarfer dysgu

"Mae nifer o bobl wedi adrodd hanesion am Myfanwy a sn am eu hatgofion - am y ffordd a ddaeth a sioe Radio 1 i Gaerwys 20 mlynedd yn l.

"Roeddwn i'n credu ei fod yn amser i Gaerwys ei chofio."

Ei phartner am tua 20 mlynedd oedd yr actor David Jason, prif actor Only Fools and Horses ac A Touch of Frost.

Dywedodd Ms Dixon fod Jason yn ymwybodol o'r dadorchuddiad ond nad oedd disgwyl iddo fod yno.

Hyfforddodd Myfanwy Talog Williams fel athrawes yng Nghaerdydd cyn symud i fyd y cyfryngau.

Ymddangosodd yng nghyfres Dinas a Teliffant a chyfresi comedi fel Bread a The Magnificent Evans.

Talent

Dechreuodd ei gyrfa actio yn l ei brawd wedi iddi ymddangos mewn drama ysgol ar ddiwedd ei chyfnod o ymarfer dysgu.

Yn ystod y perfformiad dywedodd Mr Williams fod rhywun o gwmni teledu wedi gweld ei chwaer a sylweddoli pa mor dalentog oedd hi.

"Esboniodd y byddai'n hoffi i Myfanwy wneud gwaith ar y teledu," dywedodd Mr Williams.

"Dywedodd fy nhad wrthi, 'os na fyddwch chi'n ei hoffi allwch chi fynd yn l i ddysgu'."

Mae'r plac llechen, sydd ar y bwthyn lle gafodd yr actores ei geni, yn cynnwys dwy linell o un o hoff ddramau Ms Talog, O Dan y Wenallt gan Dylan Thomas, "And to the sun we all will bow and say goodbye but just for now."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^