BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 30 Mawrth 2006, 05:57 GMT 06:57 UK
Pafiliwn pinc i'r Eisteddfod
Y pafiliwn pinc
Mae'r pafiliwn wedi ei gynllunio ar gyfer un o ymgyrchoedd cansyr y fron

Fe fydd yna bafiliwn pinc llachar yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch eleni.

Mae wedi ei gynllunio ar gyfer un o ymgyrchoedd cansyr y fron a dechrau mis Awst y babell binc fydd llwyfan y beirdd, cantorion, llefarwyr a'r dawnswyr ar gaeau Parc Felindre.

Cwmni DeBoer gynlluniodd y pafiliwn ar gyfer Walk-the-Walk, ymgyrch cansyr y fron.

Bydd y babell binc yn cymryd lle'r pafiliwn syrcas gyda streipiau glas a melyn sydd wedi ei ddefnyddio gan y Brifwyl yn ddiweddar.

Yn sicr fe fydd yn denu sylw pawb fydd yn teithio ar yr M4 ac yn siwr o fod yn destun limerig neu ddau
Alan Gwynant, Swyddog Technegol yr Eisteddfod

"Beth sydd wedi digwydd ydi bod y pafiliwn rydan ni wedi bod yn ei ddefnyddio ers 2003 wedi bod yn dod o Wlad Belg bob blwyddyn ac yn mynd yn ôl yno," meddai Alan Gwynant, Swyddog Technegol yr Eisteddfod.

"Mae'r elusen Walk-the-Walk wedi mynd at y cwmni a dweud ei fod am gael adeilad tebyg a gan eu bod nhw'n fodlon cymryd yr adeilad, a ni, ac mae un dasg arall gweddol fawr, mae'r cwmni wedi penderfynu adeiladu un newydd a lliw'r elusen yw'r lliw pinc."

'Codi ymwybyddiaeth'

Dywedodd na fydd y cyhoedd yn gweld dim gwahaniaeth y tu mewn i'r pafiliwn newydd.

Y pafiliwn glas a melyn
Pafiliwn glas a melyn sydd wedi ei ddefnyddio'n ddiweddar

"Mae ychydig yn well i ni'n dechnegol - mae streipiau y tu mewn i'r adeilad presennol sy'n achosi ychydig o broblemau o bryd i'w gilydd," meddai.

"Does dim streipiau y tu mewn i hwn, mae'n las tywyll i gyd ac mae ychydig yn uwch hefyd sy'n help i ni o ran y system oleuadau."

Dywedodd fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn falch o allu helpu'r elusen.

"Mae hwn yn gyfle euraidd i godi ymwybyddiaeth o'r Eisteddfod ar y naill law ac ymgyrch cansyr y fron ar y llall," meddai.

"Mae'r Eisteddfod yn edrych ymlaen at roi cartref i'r pafiliwn pinc, yn sicr fe fydd yn denu sylw pawb fydd yn teithio ar yr M4 ac yn siwr o fod yn destun limerig neu ddau wythnos yr Eisteddfod."
HEFYD
Beirniadu dileu seremoniau
28 Maw 06 |  Newyddion
Dileu seremoni Cymru a'r Byd
13 Chwef 06 |  Newyddion
Datrys pos Eisteddfodol?
23 Ion 06 |  Newyddion
Prifwyl 2007 yn Yr Wyddgrug
18 Ion 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^