BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 29 Mawrth 2006, 10:32 GMT 11:32 UK
Heddlu: Cynllun yn 'gamarweiniol'
Yr Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke
Dywed Charles Clarke mai uno'r heddlu ydi'r opsiwn gorau

Bydd cynllun dadleuol i uno heddluoedd Cymru yn amharu ar y frwydr yn erbyn troseddau, medd adroddiad.

Mae'r Swyddfa Gartref am greu un heddlu i Gymru yn lle'r pedwar llu presennol.

Dywedodd adroddiad y grŵp trafod asgell-dde, Policy Exchange, fod y dadleuon o blaid uno yn "gamarweiniol" a bod lluoedd llai fel Heddlu Dyfed Powys yn perfformio'n well.

Ond mae'r Swyddfa Gartref wedi dweud nad yw honiadau'r adroddiad yn argyhoeddi.

Gwrthododd pob un o'r pedwar awdurdod heddlu yng Nghymru - Gwent, De Cymru, Dyfed Powys a Gogledd Cymru - gynlluniau Charles Clarke, yr Ysgrifennydd Cartref.

Mae adroddiad y grŵp trafod wedi wdeud fod lluoedd llai fel Heddlu Dyfed Powys, sy'n cyflogi tua 1,200 o swyddogion, yn perfformio'n well na lluoedd mwy fel Heddlu Llundain 31,000 o swyddogion, y mwya yng Nghymru a Lloegr.

Fan yr heddlu
Cynllun uno: Un llu i Gymru erbyn Ebrill 2007

Dylai'r llywodraeth adael i'r lluoedd ffederaleiddio'n wirfoddol lle oedd hynny'n angenrheidiol, meddai'r adroddiad, ehangu cylch gwaith asiantaethau Prydeinig yr heddlu, rhoi mwy o bwerau a chyfrifoldebau i unedau sylfaenol a moderneiddio arferion gwaith.

Byddai uno'n arwain at fwy o dreth y cyngor, meddai'r adroddiad, yn enwedig mewn dinasoedd a llai o blismyn yn cerdded y strydoedd.

Dywedodd y byddai cynlluniau'r llywodraeth yn lleihau atebolrwydd yr heddlu ac yn amharu ar gydweithio ar draws y system cyfiawnder troseddol.

Serch hynny, dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref fod yr Ysgrifennydd Cartref yn gweithredu "ar sail cyngor proffesiynol Arolygiaeth yr Heddlu" oedd yn nodi'n glir nad oedd y sefyllfa bresennol yn dderbyniol.

"Mae'n bwysig cofio'r rhesymau am y newid," meddai.

"Dydi hyn ddim yn gysylltiedig maint nag anghenion rhanbarthol ... mae'r cyhoedd am well gwasanaeth ..."

Dywedodd y byddai diwygiadau'n golygu y byddai plismona yn cael ei amddiffyn ac na fyddai swyddogion yn cael eu symud i ddelio digwyddiadau mawr.
HEFYD:
Symud ymlaen chynllun uno heddlu
04 Maw 06 |  Newyddion
Uno: 'Niwed i'r iaith'
28 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Rhybudd i awdurdodau
26 Chwef 06 |  Newyddion
Heddlu: Clarke i orfodi uno?
24 Chwef 06 |  Newyddion
Pob heddlu yn erbyn uno
23 Chwef 06 |  Newyddion
Uno heddlu: Adroddiad 'damniol'
22 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Trydydd awdurdod yn erbyn
20 Chwef 06 |  Newyddion
Uno'r heddluoedd: Hain yn hyderus
19 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Awdurdod heddlu yn erbyn
17 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu arall yn erbyn
14 Chwef 06 |  Newyddion
Uno: Heddlu heb benderfynu
23 Rhag 05 |  Newyddion
Uno heddlu: Clarke o blaid
06 Chwef 06 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^