BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 24 Mawrth 2006, 16:50 GMT
Cadeirydd newydd i S4C

John Walter Jones
Bu Mr Jones yn brif weithredwr Bwrdd yr Iaith

Mae John Walter Jones wedi cael ei benodi'n Gadeirydd Awdurdod S4C.

Fe sy'n olynu Elan Closs Stephens sydd wedi bod yn gadeirydd ers wyth mlynedd ac yn gadael ddiwedd y mis.

Tessa Jowell, Ysgrifennydd Diwylliant San Steffan, gyhoeddodd hyn brynhawn Gwener.

Mr Jones oedd prif weithredwr cyntaf Bwrdd yr Iaith Gymraeg a bu wrth y llyw am 16 blynedd cyn ymddeol yn 2004.

Bydd yn y swydd o Ebrill 1 am bedair blynedd, tan ddiwedd Mawrth 2010. Mae'n aelod o awdurdod y sianel.

"Dwi'n edrych ymlaen at adeiladu ar gyfaniad amlwg Elan Closs Stephens i S4C.

Cydweithio

"Yn ystod fy nghyfnod i fel cadeirydd bydd sawl cyfle i S4C ond dwi'n cydnabod y byddwn yn wynebu sawl her.

"Gan fod y byd cyfryngau'n newid yn gyflym bydd Awdurdod S4C yn sicrhau bod y gwasanaeth yn cyrraedd disgwyliadau'r gynulleidfa."

Dywedodd Ms Jowell ei bod yn falch fod Mr Jones wedi cytuno i fod yn gadeirydd.

Elan Closs Stephens
Elan Closs Stephens: Y ddynes gyntaf i gadeirio awdurdod y sianel

"Bydd ei ymrwymiad i'r sianel ac i'r iaith Gymraeg yn sicrhau y bydd S4C yn cynnig gwasaneth allweddol i bobl Cymru.

"Dwi'n edrych ymlaen at gydweithio ag e.

"Hoffwn ddiolch i Elan Closs Stephens am ei gwaith caled a'i hymroddiad ers wyth mlynedd.

"Roedd ei chyfraniad i faterion Cymreig yn ddi-ben-draw a dymunaf iddi bob llwyddiant yn y dyfodol."

Cafodd Mr Jones ei fagu ym Mangor ond mae wedi bod yn gweithio am flynyddoedd yng Nghaerdydd.

Roedd yn was sifil yn yr hen Swyddfa Gymreig lle bu'n gyfrifol am bolis´au'n ymwneud Ô'r iaith Gymraeg. Pan fu yn y Swyddfa Gymreig chwaraeodd ran amlwg wrth i Fwrdd yr Iaith gael ei sefydlu.

Mae'n aelod o bwyllgor llywio Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008 ac yn ymgyrchydd dros Fudiad Ysgolion Meithrin.

Derbyniodd yr OBE am ei wasanaeth i'r iaith Gymraeg yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2004, ychydig fisoedd cyn cael ei urddo i'r Orsedd.
HEFYD:
Bwrdd: Prif Weithredwr i ymddeol
30 Gorff 03 |  Newyddion
Tara ymhlith aelodau'r Orsedd
24 Meh 04 |  Newyddion
Anrhydedd i Gymry blaenllaw
12 Meh 04 |  Newyddion
Cyfnod cadeirydd i ddod i ben
31 Hyd 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^