BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 23 Mawrth 2006, 15:01 GMT
Tocynnau Urdd ar gael ar we
Urdd Gobaith Cymru Eisteddfod Sir Ddinbych 2006
Mae modd prynu tocynnau ar y we

Eleni am y tro cyntaf mae modd prynu tocynnau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd dros y we.

Mae Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn cael ei chynnal yn nhref Rhuthun ddiwedd mis Mai.

Gellir cael tocynnau ar gyfer y pafiliwn yn ystod y dydd a'r cyngherddau nos o wefan yr Urdd.

Mae gan yr Eisteddfod amrywiaeth o gyngherddau a gweithgareddau nos dros gyfnod o wythnos.

"Mae'r datblygiad hwn yn un cyffrous iawn yn hanes Eisteddfod yr Urdd," meddai Sin Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau Urdd Gobaith Cymru.

"Mae'n bwysig iawn i ni ein bod yn sicrhau bod y broses o brynu tocynnau yr Eisteddfod mor gyfleus phosib i'r cyhoedd.

"Gobeithio y bydd y system yn ein galluogi ni i wneud datblygiadau pellach gyda gwerthiant ar lein o fewn y mudiad."

Perfformiadau

Fe fydd ieuenctid y fro yn perfformio'r ddrama gerdd 'Plas Du' gan Hywel Gwynfryn a Robat Arwyn i gychwyn y gweithgareddau ar nos Sadwrn cyntaf yr Eisteddfod.

Mam a merch sy'n gyfrifol am y sioe gerdd gynradd.

Mae Owain Glyndŵr yn waith gan y gantores Leah Owen a'i merch Angharad Llwyd, sy'n actores ar y gyfres Rownd a Rownd.

Mae'r plant yn edrych ymlaen ar gyfer y perfformiadau ar nos Fawrth a nos Fercher yr Eisteddfod yn y pafiliwn.

Ond mae'n debyg y bydd nifer yn edrych ymlaen at y cyngerdd agoriadol yn y pafiliwn ar y nos Sul.

Mae'r cyngerdd yn cynnwys dathliad o waith Caryl Parry Jones, un o gyn ddisgyblion Ysgol Glan Clwyd.

Prif artist y noson ydi'r tenor Rhys Meirion sy'n byw yn Rhuthun.

Bydd ensemble o ieuenctid yr ardal yn gwmni iddo a llu o artistiad lleol.

Bydd cyfle hefyd i fwynhau cystadleuthau'r Eisteddfod fel y caneuon actol cynradd ac uwchradd a chystadleuaeth y cerddorfeydd.

Mae disgwyl tua 15,000 o gystadleuwyr yn ystod yr wythnos gyda 100,000 o ymwelwyr a thua miliwn o wylwyr teledu.

Rhif ffn y llinell docynnau: 0845 2571 639 neu'r wefan www.urdd.org/eisteddfod
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^