BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 23 Mawrth 2006, 07:32 GMT
Lansio cronfa termau Cymraeg
Logo Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Mae'r gronfa ar gael ar wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn lansio cronfa genedlaethol o dermau Cymraeg ddydd Iau.

Mae'r gronfa ar gael i bawb ei defnyddio yn rhad ac am ddim ar wefan y bwrdd.

Y bwriad yw helpu pobl i ddefnyddio'r Gymraeg ymhob agwedd o fywyd ac mae'r gronfa yn cynnig termau yn ymwneud ‚ gwahanol feysydd.

Y gobaith yw y bydd hynny'n lleihau ansicrwydd pobl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Bydd hyn yn y pendraw yn arwain at normaleiddio'r defnydd o'r iaith
Meri Huws, cadeirydd Bwrdd yr Iaith

"Mae'r gronfa yn ddatblygiad arwyddocaol iawn i ddefnyddwyr y Gymraeg," meddai Meri Huws, cadeirydd Bwrdd yr Iaith.

"Ry'n ni'n mawr obeithio bydd bodolaeth y gronfa yn magu hyder ymysg pobl i fynd ati i ddefnyddio'r iaith mewn meysydd newydd.

"Bydd hyn yn y pendraw yn arwain at normaleiddio'r defnydd o'r iaith."

Mae modd llwytho'r termau i'w defnyddio mewn meddalwedd cof cyfieithu.

"Mae'r gronfa yn arloesol ac yn unigryw yn fyd-eang gan fod modd llwytho termau i lawr i'ch cyfrifiadur," meddai Ms Huws.

'Arf pwysig'

Mae'r gronfa yn cynnwys termau o fyd technoleg gwybodaeth, adwerthu, cyllid ac addysg.

Cafodd Canolfan Bedwyr, Prifysgol Cymru Bangor ei gomisiynu i'w llunio ac fe fu TÓm Safoni Cydnabyddedig Bwrdd yr Iaith yn goruchwylio'r gwaith o safoni'r termau.

Dywed y bwrdd mai prif gryfder y gronfa yw ei symlrwydd ac mae modd chwilio am dermau unigol neu gyfuniad o dermau.

Dywedodd Alun Pugh, y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon yn y Cynulliad, y bydd y gronfa yn "cynnig cymorth parod" wrth i eiriau a thermau newydd o bosib achosi ansicrwydd.

"Rydyn ni eisoes wedi gweld gwerth cronfa derminoleg yn dilyn lansio cronfa TermCymru, cronfa derminoleg Gwasanaeth Cyfieithu'r Llywodraeth, sydd wedi ennill ei phlwyf ymhlith cyfieithwyr a gweithwyr dwyieithog," meddai.

"Bydd y gronfa hon eto yn arf pwysig wrth ehangu'r gwasanaeth a'r adnoddau sydd ar gael i siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg ac mae'n gwireddu un o amcanion Iaith Pawb."

Mae Bwrdd yr Iaith yn awyddus i gyrff eraill gynnwys eu termau safonol yn y Gronfa Genedlaethol er mwyn datblygu'r adnodd ymhellach.
HEFYD:
Iaith 'yn cyrraedd oes fodern'
22 Maw 06 |  Newyddion
Cyhoeddi geiriadur termau newydd
29 Ebr 05 |  Newyddion
Meddalwedd: Hwb i'r iaith
01 Rhag 04 |  Newyddion
Llwyddiant i eiriadur arlein
27 Mai 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^