BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 21 Mawrth 2006, 09:25 GMT
Pafiliwn: 'Yn barod mewn pryd?'
Pafiliwn Pontrhydfendigaid
Pafiliwn Pontrhydfendigaid ar ei newydd wedd

Mae pryder am ddyfodol cynllun gwerth dros 2m i ailgodi pafiliwn.

Roedd gobaith y byddai Pafiliwn Pontrhydfendigaid yn ailagor erbyn Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen eleni ddechrau Mai.

Poeni y mae rhai o'r ymddiriedolwyr nad oes digon o arian i orffen y gwaith.

Ond dywedodd ymgynghorydd y cynllun fod y cwmni sy'n gyfrifol am y prosiect yn hyderus y byddai'r pafiliwn yn barod ac y byddai'n cael ei orffen o fewn y gyllideb.

Tn

Cafodd Pafiliwn Mawr y Bont ym Mhontrhynfendigaid ger Tregaron ei ddifrodi gan dn bedair mlynedd yn l.

Ychydig dros flwyddyn yn l fe ddechreuodd y gwaith o'i hadnewyddu.

Bu'r pafiliwn yn llwyfan i rai o brif ddiddanwyr Cymru yn y 1970au a'r 1980au yn ogystal ag eisteddfodau a'r gobaith yw denu'r torfeydd unwaith eto.

Cyfanswm cost y prosiect yw 2m ac fe gafodd 800,000 ei roi gan gronfa Amcan Un.

Mae bwriad cynnal Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn y pafiliwn ar ddiwedd 2006 a'r Ŵyl Gerdd Dant yn 2007.

Cwmni Pafiliwn Cyf sy'n rheoli'r gwaith adnewyddu ond Ymddiriedolaeth Pantyfedwen sy'n gyfrifol am y pafiliwn.

Dywedodd un o'r ymddirieolwyr, y cynghorydd Dai Lloyd Evans, nad oedd yn ymwybodol o unrhyw broblemau ariannol tan ychydig ddyddiau yn l, a hynny ar l cyfarfod arbennig i drafod cynnydd y prosiect yn y pentre ryw wythnos yn l.

Barn gyfreithiol

"Mae'n anffodus bod y materion yma wedi eu cadw mor dawel hyd yn hyn a dim ond pan fydd yr arian yn rhedeg mas o'n i'n cael gwybod am y broblem, sydd ychydig yn annheg gyda ni fel ymddiredolwyr", meddai.

Ail adeiladu'r pafiliwn
Cafodd yr hen bafiliwn ei ddifrodi gan dn

"Mae rhai o'r ymddiredolwyr sydd hefyd yn gyfarwyddwr Pafiliwn Cyf sydd yn gwybod mwy na'r gweddill ohonom ni am y problemau ond dydw i ddim yn siwr a oedden nhw hyd yn oed yn gwybod y stori'n llawn."

Dywedodd Mr Lloyd Evans nad yw'n gallu dweud oes y mae dyfodol y pafiliwn yn y fantol gan nad yw wedi gweld unrhyw ffigyrau, er bod rhai yn amau fod y diffyg ariannol yn fwy na 300,000.

Ychwanegodd ei fod yn ystyried cael barn gyfreithiol rhag ofn i'r ymddiriedolwyr fod yn gyfrifol am unrhyw ddyledion.

Mae chwech o'r ymddiriedolwyr yn aelodau o gwmni Pafiliwn Cyf ond hyd yma doedd neb ar gael i ymateb i'r pryderon.

Dywedodd ymgynghorydd y cynllun, Jim O'Rourke, bod y cwmni'n hollol hyderus y bydd y pafiliwn yn barod mewn pryd ar gyfer yr eisteddfod ac y bydd y gwaith adnewyddu'n cael ei gwblhau o fewn y gyllideb.

Ond doedd o ddim mewn sefyllfa i gadarnhau na gwadu bod yna broblemau ariannol.
HEFYD:
Ailagor pafiliwn adeg Eisteddfod
21 Rhag 05 |  Newyddion
800,000 i ailgodi pafiliwn
04 Ion 05 |  Newyddion
1.7m at adfer pafiliwn
17 Chwef 04 |  Newyddion
700,000 i adfywio tref
26 Gorff 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^